Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: THU THẬP THIỆP MỪNG SINH NHẬT ĐẶC BIỆT - LẦN 2

ĐIỀU KIỆN THAM GIA HOẠT ĐỘNG THU THẬP THIỆP MỪNG SINH NHẬT ĐẶC BIỆT LẦN 2
Yêu cầuHình ảnhNguồn gốc

Trong hành trang có vật phẩm Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 12

Tham gia hoạt động Thu Thập Thiệp Mừng Sinh Nhật Lần 1

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Sinh Nhật 3Q Củ Hành trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Quyền Sách  Vàng  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Pháo Hoa sinh Nhật-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Pháo Hoa sinh Nhật- Lục
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

1x Thẻ Kho Báu Viêm Đế (vĩnh viễn, khóa)

1x Bao Củ Hành-Cam 3 (vĩnh viễn, khóa)

1x Túi Gấm Hỏa (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng

1x Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày, khóa)

1x Hồn Quy Vũ (30 ngày, khóa)

1x Kim Ngư-Đỏ (30 ngày, khóa)

1x Quái Thú Long Long (30 ngày, khóa)
   

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Sinh Nhật 3Q Củ Hành trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Pháo Hoa sinh Nhật- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Pháo Hoa sinh Nhật- Lam
100% nhận được các phần thưởng bên dưới

1x Thẻ Anh Hùng-Mê (Khuyến mãi) (7 ngày, khóa)

3x Bạch Kim Chùy (7 ngày, khóa)

5x Hoàng Kim Chùy (7 ngày, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 01 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Vượng Tài (vĩnh viễn, không khóa)

1x Gậy Giáng Sinh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kẹo Giáng Sinh (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kẹo Mút (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kẹo Giáng Sinh Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Găng Tay Quyền Anh(vĩnh viễn, không khóa)

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Sinh Nhật 3Q Củ Hành trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Pháo Hoa sinh Nhật-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Pháo Hoa sinh Nhật- Tím
100% nhận được  các phần thưởng bên dưới

5x Túi Gấm Kim (vĩnh viễn, khóa)

5x Túi Bách Bảo (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Quan Ấn Tướng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Băng Thần Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Gấm Tình Nhân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Thái Thú(vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Cẩm Y (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Thủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Chiến Ngoa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Thú Đai (vĩnh viễn, không khóa)
     

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Sinh Nhật 3Q Củ Hành trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Pháo Hoa sinh Nhật-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Pháo Hoa sinh Nhật- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Pháo Hoa sinh Nhật- Cam

10x Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

10x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Kho Báu Quần Hùng (vĩnh viễn, khóa)

10x Đá Tinh Luyện-Cam (vĩnh viễn, khóa)
Phần thưởng 100% nhận được từ Pháo Hoa sinh Nhật- Cam

1x Băng Chi Thương (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa(vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Si Kiêu Cung (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Hổ Đảm(vĩnh viễn, không khóa)

1x Viêm Long Khô Cốt (vĩnh viễn, không khóa)

1x Bí Thiểm Vô Song (vĩnh viễn, không khóa)

1x Lôi Đình Phong Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điện Quang Thần Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thương Long Thuẫn Phủ (vĩnh viễn, không khóa)
 

Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Sinh Nhật 3Q Củ Hành trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Pháo Hoa Sinh Nhật- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Pháo Hoa sinh Nhật- Hoàng Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Pháo Hoa Sinh Nhật- Hoàng Kim

10x Đá May Mắn (vĩnh viễn, khóa)

10x Thẻ Thủ Hộ (vĩnh viễn, khóa)

5x Thẻ Kho Báu Tử Hoàng (vĩnh viễn, khóa)

1x Đá Tinh Luyện-Vàng (vĩnh viễn, khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Phục Đổng Quân (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hán Thiên Chước Địa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Sách Vũ Khí Thần(vĩnh viễn, không khóa)

1x Hủy Thiên Diệt Địa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thế Thần Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi La Sinh Ngự Ma(vĩnh viễn, không khóa)

1x Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (vĩnh viễn, không khóa)

1x Túi Châu Mục (vĩnh viễn, không khóa)

1x Huyền Băng Thần Vũ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Vân Lộc (vĩnh viễn, không khóa)

Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Sinh Nhật 3Q Củ Hành + 1000 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt nhận được

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Pháo Hoa sinh Nhật-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

2 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Pháo Hoa sinh Nhật- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được từ Pháo Hoa sinh Nhật-Ám Kim

1x Lẩu Hành (vĩnh viễn, khóa)

1x Ngạo Thị Quần Hùng (Đài) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Diệp Mị KhuynhThành (Bài) (vĩnh viễn, không khóa)

1x Diệp Mị Khuynh Thành (Sức) (vĩnh viễn, không khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong số các phần thưởng bên dưới

1x Túi Trang Bị Bạch Hổ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chí Tôn Ma Tê (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thái Điệp Phiên Phiên (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Tuyết Thán (vĩnh viễn, không khóa)

1x Dục Sương Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Băng Giám Kích (vĩnh viễn, không khóa)

1x Ngâm Long Song Hàn (vĩnh viễn, không khóa)

1x Hàn Ngọc Trảo (vĩnh viễn, không khóa)

1x Điệp Vĩ Đào Đào (vĩnh viễn, không khóa)

1x Thỏ Thiên Sứ (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phệ Linh Dực (vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn, không khóa)

1x Khu Viêm Kiếm (vĩnh viễn, không khóa)

1x Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (vĩnh viễn, không khóa)

1x Phá Thiên Phủ(vĩnh viễn, không khóa)

1x Liệt Không Chu Tước Trảo(vĩnh viễn, không khóa)

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
2  
Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt

Nhận được từ hoạt động THẮP NẾN MỪNG SINH NHẬT.

1  
Pháo Hoa sinh Nhật-Trắng

Tích lũy 10 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

2  
Pháo Hoa sinh Nhật-Lục

Tích lũy 100 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

3
Pháo Hoa sinh Nhật-Lam

Tích lũy 200 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

4  
Pháo Hoa sinh Nhật-Tím
 

Tích lũy 400 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

5
Pháo Hoa sinh Nhật-Cam
 

Tích lũy 600 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

6  
Pháo Hoa sinh Nhật-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

7  
Pháo Hoa sinh Nhật-Ám Kim

Tiêu hao 1000  Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 11

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Thiệp Mừng Sinh Nhật Đặc Biệt  nhận thưởng.

Hình ảnh phần thưởng

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

Điệp Vĩ Đào Đào

Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh Viễn)

Phệ Linh Dực (Vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị Chư Hầu

Chư Hầu Bào (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Tụ (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Ngoa (Vĩnh viễn)

Chư Hầu Cẩm Đai (Vĩnh viễn)

Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Hán Thiên Chước Địa (Vĩnh viễn)

Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn)

Thế Thần Kiếm (Vĩnh viễn)

Huyền Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)

Thái Vân Lộc (Vĩnh viễn)

Kim Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)

Băng Chi Thương (Vĩnh Viễn)

Vượng Tài (Vĩnh Viễn)

Gậy Giáng Sinh (Vĩnh viễn)

Kẹo Giáng Sinh (Vĩnh viễn)

Kẹo Mút (Vĩnh viễn)

Kẹo Giáng Sinh Cung (Vĩnh viễn)

Găng Tay Quyền Anh (Vĩnh viễn)

Quan Ấn Tướng Quân (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng có trong Túi La Sinh Ngự Ma

La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn)

La Sinh Ngự Ma Thủ (Vĩnh viễn)

La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn)

Sinh Ngự Ma Chiến Đai (Vĩnh viễn)

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)