Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ CỦ HÀNH 4 TUỔI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 02/12/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 29/12/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Nón Sinh Nhật
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Sinh Nhật Đặc Biệt 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Bong Bóng Bay
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Pháo Hoa
 • Nguồn gốc: Quà 270 Thiệp Sinh Nhật Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông
 • Nguồn gốc: Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Siêu Nhân
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Nón Sinh Nhật + 1 Bong Bóng Bay + 1 Pháo Hoa
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Bong Bóng Bay. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Nón Sinh Nhật + 1 Bong Bóng Bay + 1 Pháo Hoa + 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Nón Sinh Nhật + 1 Bong Bóng Bay + 1 Pháo Hoa

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Cam
*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Quà Hóa Trang-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
  Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
  3Q Củ Hành
  Tích Lũy Hoàn-Lam*5
  (vĩnh viễn, khóa)

  Đá May Mắn*5
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Thẻ Thủ Hộ*5
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Ngọc Thân Mật*5
  (Vĩnh Viễn, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên

Điệp Vĩ Long Tinh (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, không khóa)

Thần Mô*Đông Tây (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, không khóa)

Túi Trang Phục Đổng Quân*1 (vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1 ( khóa)

Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
*1
(khóa)

Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
*1
( khóa)

Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
*1
(khóa)

Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
*1
( khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang-Hoàng Kim*1 (30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Quà Hóa Trang -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Quà Hóa Trang-Hoàng Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Lam(Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 7 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 10 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Túi Trang Bị Thần Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Túi Trang Bị Bạch Hổ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Túi Trang Bị Chu Tước 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Túi Trang Bị Huyền Vũ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Nón Sinh Nhật + 1 Bong Bóng Bay + 1 Pháo Hoa + 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà Hóa Trang
-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Quà Hóa Trang-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Quà Hóa Trang-Ám Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 20 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Nhân*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tiên*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Cửu Vĩ Linh Linh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Toái Thần*Hoàng Thiên Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Toái Thần*Phụng Vô Tật 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Toái Thần*Kim Loan Ảnh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa