Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP BÁNH SINH NHẬT THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 02/12/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 29/12/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bánh Sinh Nhật Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 12-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 12 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Nến Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp Sinh Nhật Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hoa Sinh Nhật
 • Nguồn gốc: Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Bánh Sinh Nhật Thường  nhận được Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Thường

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*7
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoa Sinh Nhật*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Giáng Sinh Chopper (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Cánh Rồng Kim Băng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Sinh Nhật Thường + 1 Hoa Sinh Nhật nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Bánh Sinh Nhật Thường 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bong Bóng Bay*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thái Vân Lộc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Cánh Thiên Sứ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)