Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

MUA SẮM NHẬN THƯỞNG VIP

 08:00 ngày 03/02/2018 - 23h59 ngày  08/03/2018

Mốc Thưởng 1000

Vật PhẩmSố Lượng
Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 10
Đá Tinh Luyện-Vàng 5
Đá May Mắn 5
Thẻ Thủ Hộ 5
Thẻ Binh Sĩ 5
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 3
Chìa Trăng (30 ngày) 3

Mốc Thưởng 2000

Vật PhẩmSố Lượng
Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 20
Đá Tinh Luyện-Vàng 10
Đá May Mắn 10
Thẻ Thủ Hộ 10
Thẻ Binh Sĩ 10
Luyện Hóa Tinh Nguyên 3
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 5
Chìa Trăng (30 ngày) 5

Mốc Thưởng 5000

Vật PhẩmSố Lượng
Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 30
Đá Tinh Luyện-Vàng 15
Đá May Mắn 15
Thẻ Thủ Hộ 15
Thẻ Binh Sĩ 15
Luyện Hóa Tinh Nguyên 5
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 10
Chìa Trăng (30 ngày) 10

Mốc Thưởng 10000

Vật PhẩmSố Lượng
[2018] 1
Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 50
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10
Thẻ Thủ Hộ 20
Thẻ Binh Sĩ 20
Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao 1
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 1
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 15
Chìa Trăng (30 ngày) 15

Mốc Thưởng 20000

Vật PhẩmSố Lượng
Phong Linh Ngọc*Thần Khuyển 1
Phiếu Quà Năm Mới (30 Ngày) 100
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 20
Đá May Mắn 30
Thẻ Thủ Hộ 30
Luyện Hóa Tinh Nguyên-Cao 2
Bồng Lai Tiên Linh 5
Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày) 2
Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 20
Chìa Trăng (30 ngày) 20

Lưu Ý:

 • '- Mỗi khi mua vật phẩm từ Shop Củ Hành sẽ được tích lũy điểm tiêu phí cửa hàng. 1 điểm tiêu phí cửa hàng = 1 Củ. Tích lũy đủ số điểm sẽ nhận được các phần quà theo mốc:
  + Từ 1000 đến 1999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,
  + Từ 2000 đến 4999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,2000
  + Từ 5000 đến 9999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,2000, 5000
  + Từ 10000 đến 19999 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1000,2000, 5000, 10000
  + Từ 20000 Củ trở lên: Nhận phần thưởng mốc 1000,2000, 5000, 10000, 20000
  - Một mốc phần thưởng chỉ được nhận 1 lần.
  - Điểm Mua Sắm Cửa Hàng cao hơn nhiều mốc sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng các mốc đó.
  - Sau thời gian hoạt động Điểm Mua Sắm Cửa Hàng sẽ reset về 0
  - Điểm Mua Sắm Cửa Hàng có thể cộng dồn