Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: CÚP BẠC 3 TỶ 2014

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/03/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/04/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Cúp Bạc 3 Tỷ 2014.

- Bước 2: Mua Bảng Trao Giải Bạc.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 1 Bảng Trao Giải Bạc = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn  

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn nhận được 2 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 2 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 2 Bao Củ Hành Thi Đấu.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Rương Củ Hành 3 Tỷ-Nhỏ  

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Rương Củ Hành 3 Tỷ - Nhỏ nhận được 1 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 1 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 1 Bao Củ Hành Thi Đấu.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014   

- Nhận được từ Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn.

- Nhận được từ Rương Củ Hành 3 Tỷ-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua tại Củ Hành Shop, 1 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 giá 2 Củ.

4 Bảng Trao Giải Bạc  

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Bảng Trao Giải Bạc/ngày.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím 

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ/bảng.

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**) Sau 6h00 ngày 25/4/2014 sẽ không thể sử dụng Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Áo 3Q Củ Hành   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hỷ Khí (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
2 Hỏa Vân Tà Thần (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
3 Phục Ma Thú (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
4 Tam Đao Lục Tảo Đầu (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
7 Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lam   1 Vĩnh viễn Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
12 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
13 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
14 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
15 Bình Lam   1 Vĩnh viễn Khóa
16 Hoa Tươi   1 Vĩnh viễn Khóa
17 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Thẻ Đại Thúc 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Thẻ Gian Thương 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Bình Lục   1 Vĩnh viễn Khóa
23 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Trứng Gà   1 Vĩnh viễn Khóa
31 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa
Phần thưởng tiêu hao 400 Áo 3Q Củ Hành

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 400 Áo 3Q Củ Hành sẽ nhận được 1 Huy Chương Serie B+. Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Huy Chương Serie B+   1 30 ngày Khóa