Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: CÚP VÀNG 3 TỶ 2014

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/03/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/04/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Cúp Vàng 3 Tỷ 2014.

- Bước 2: Mua Bảng Trao Giải Vàng.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 1 Bảng Trao Giải Vàng = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn  

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn nhận được 2 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 2 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 2 Bao Củ Hành Thi Đấu.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Rương Củ Hành 3 Tỷ-Nhỏ  

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Rương Củ Hành 3 Tỷ - Nhỏ nhận được 1 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 1 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 1 Bao Củ Hành Thi Đấu.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014   

- Nhận được từ Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn.

- Nhận được từ Rương Củ Hành 3 Tỷ-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua tại Củ Hành Shop, 1 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 giá 2 Củ.

4 Bảng Trao Giải Vàng  

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ/bảng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim
5 Túi Kho Báu Tháng 4  

- Nhận được khi sử dụng Cúp Vàng 3 Tỷ 2014.

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**) Sau 6h00 ngày 25/4/2014 sẽ không thể sử dụng Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Củ Hành Bông   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Kho Báu Tháng 4 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
3 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
4 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
5 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
6 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
7 Sách Tạo Thái Thú Cẩm Y    1  Vĩnh viễn  Không khóa
8 Sách Tạo Thái Thú Thủ    1  Vĩnh viễn  Không khóa
9 Sách Tạo Thái Thú Chiến Ngoa    1 Vĩnh viễn  Không khóa
10 Sách Tạo Thái Thú Đai    1  Vĩnh viễn  Không khóa
11 Sách Tạo Nhẫn Thái Thú    1 Vĩnh viễn  Không khóa
12 Sách Tạo Thái Thú Liên    1  Vĩnh viễn  Không khóa
13 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
15 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 Vĩnh viễn Khóa
16 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Vĩnh viễn Khóa
17 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh viễn Khóa
18 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Vĩnh viễn Khóa
19 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Vĩnh viễn  Khóa
20 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Vĩnh viễn Khóa
21 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
22 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
23 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Không Khóa
24 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
25 Đá tinh luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Vĩnh viễn Khóa
27 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Bao Củ Hành-Cam 1 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
30 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
31 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
33 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
34 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
35 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Không Khóa
36 Trang Sách Vũ Khí Truyền Thuyết   1 Vĩnh viễn Không Khóa
37 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
38 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
41 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
42 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
43 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
44 Thẻ tích lũy x 2,5 (10 trận) 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
46 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Vĩnh viễn Không Khóa
47 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận) 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
49 Quân Lương 1 Vĩnh viễn Không Khóa
50 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Túi Kho Báu Tháng 4
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Điệp Luyến Hoa (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
3 U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa

Hình ảnh phần thưởng

Điệp Luyến Hoa

U Hồn Liêm

Phần thưởng có trong Túi Kho Báu Tháng 4

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Điêu Thuyền Quan Ấn

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: