Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: THU THẬP CỦ HÀNH BÔNG (LẦN 2)

Nhận thưởng khi tích lũy 100 Củ Hành Bông + hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4

Nhận thưởng Cúp Củ Hành Vô Địch - Lục khi tích lũy 100 Củ Hành Bông
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
2 Cúp Củ Hành Vô Địch-Lục   Nhận ngay
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Lục
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Thần Binh*Kinh Thiên Vũ (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
2 Hắc Mặc (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 200 Củ Hành Bông + hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4

Nhận thưởng Cúp Củ Hành Vô Địch - Lam khi tích lũy 200 Củ Hành Bông
SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
2 Cúp Củ Hành Vô Địch- Lam   Nhận ngay
Phần thưởng nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đại Xà Hoàn (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 Vận May Khắp Nơi (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Đào Khí Chi Vương (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 400 Củ Hành Bông + hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4

Nhận thưởng Cúp Củ Hành Vô Địch - Tím khi tích lũy 400 Củ Hành Bông

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Củ Hành Bông nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Củ Hành Bông không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Cúp Củ Hành Vô Địch-Tím   Khóa 
2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Tím
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Huyết Quỷ Phi Phong (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Bạo Liệt Tuyết Lang (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 600 Củ Hành Bông + hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4

Nhận thưởng Cúp Củ Hành Vô Địch - Cam khi tích lũy 600 Củ Hành Bông

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Củ Hành Bông nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Củ Hành Bông không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Cúp Củ Hành Vô Địch-Cam  
2 60.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Phần thưởng nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tam Vĩ Dao Dao   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 800 Củ Hành Bông + hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4

Nhận thưởng Cúp Củ Hành Vô Địch - Hoàng Kim khi tích lũy 800 Củ Hành Bông

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Củ Hành Bông nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Củ Hành Bông không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Cúp Củ Hành Vô Địch- Hoàng Kim    
2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Gấu Trúc Tròn Trĩnh (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Phệ Linh Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Túi Châu Mục 1 Mặc định Không Khóa
13 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Ác Long Quỉ Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Quán Tài Đồng Tượng (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Nhận thưởng khi tích lũy 1000 Củ Hành Bông + hành trang có Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 4

Nhận thưởng Cúp Củ Hành Vô Địch - Ám Kim khi tích lũy 1000 Củ Hành Bông

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Củ Hành Bông nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Củ Hành Bông sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện   Khóa 
 2 Cúp Củ Hành Vô Địch-Ám Kim Khóa 
3 100.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Phần thưởng nhận được từ Cúp Củ Hành Vô Địch- Lục
Phần thưởng 100% nhận được trongCúp Củ Hành Vô Địch-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Huy Chương Serie A   1 30 ngày Khóa
2 Thi Đấu Tinh Anh (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Thi Đấu Tinh Anh (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Thi Đấu Tinh Anh (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Phệ Linh Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Băng Tuyết Thán Đồ 5   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Gấu Trúc Tròn Trĩnh

Phệ Linh Dực

Ác Long Quỉ Dực

Quán Tài Đồng Tượng

Thông số của Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)