Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: THU THẬP CÚP VÀNG 3 TỶ 2014

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/03/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/04/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Cúp Vàng 3 Tỷ 2014.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmMinh họaNguồn gốcGhi chú
1 Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn  

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn nhận được 2 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 2 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 2 Bao Củ Hành Thi Đấu.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Rương Củ Hành 3 Tỷ-Nhỏ  

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải (Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược).

- Mở Rương Củ Hành 3 Tỷ - Nhỏ nhận được 1 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 + 1 Cúp Bạc 3 Tỷ 2014 + 1 Bao Củ Hành Thi Đấu.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
3 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014   

- Nhận được từ Rương Củ Hành 3 Tỷ-Lớn.

- Nhận được từ Rương Củ Hành 3 Tỷ-Nhỏ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

- Mua tại Củ Hành Shop, 1 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 giá 2 Củ.

Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày.

(**) Sau 6h00 ngày 25/4/2014 sẽ không thể sử dụng Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 để nhận thưởng.

Tiêu hao 400 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy  -  -  -  -
2 Vòng Nguyệt Quế   30 ngày  Khóa
3 Thỏ Mơ Mộng-Túi (7 ngày) 1   1 7 ngày Khóa
4 Quỷ Minh Hạt (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 và 1 Vòng Nguyệt Quế nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 và 1 Vòng Nguyệt Quế” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cúp Vàng 3 Tỷ 2014 và 1 Vòng Nguyệt Quế bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Huy Chương Serie B   1 30 ngày Khóa
3 Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Quán Tài Đồng Tượng

Tinh Linh Mê Hoặc