Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 7: THU THẬP HUY CHƯƠNG

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 28/03/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/04/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Chung Sức Hành - Giành 3 Tỷ.

- Bước 2: Thu thập các loại huy chương: Huy Chương Serie A, Huy Chương Serie B+, Huy Chương Serie B, Huy Chương Serie CCủ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmHình ảnhNguồn gốcGhi chú
1 Huy Chương Serie A  

- Có từ hoạt động Thu Thập Củ Hành Bông lần 1Thu Thập Củ Hành Bông lần 2.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2 Huy Chương Serie B+  

- Có từ hoạt động Cúp Bạc 3 Tỷ 2014.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3 Huy Chương Serie B  

- Có từ hoạt động Thu thập Cúp Vàng 3 Tỷ 2014.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4 Huy Chương Serie C  

- Có từ hoạt động Thu thập Cúp Bạc 3 Tỷ 2014.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5 Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6 Bảo Rương Đặc Biệt-Cam  

- Có từ nhiêm vụ tiêu hao 1 Huy Chương Serie C + 1 Huy Chương Serie B + 1 Huy Chương Serie B + .

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7 Bảo Rương Đặc Biệt-Hoàng Kim

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao 1 Huy Chương Serie A + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8 Bảo Rương Đặc Biệt-Ám Kim

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao 1 Huy Chương Serie A + 1 Huy Chương Serie B+ + 1 Huy Chương Serie B + 1 Huy Chương Serie C + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

(*) Tất cả các nguyên liệu đều có hạn sử dụng trong 30 ngày (ngoại trừ Củ Hành Song Ngư).

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Huy Chương Serie A + 1 Huy Chương Serie B+ + 1 Huy Chương Serie B + 1 Huy Chương Serie C + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + =

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ, chọn “Nhiệm vụ đổi 1 Huy Chương Serie A + 1 Huy Chương Serie B+ + 1 Huy Chương Serie B + 1 Huy Chương Serie C + 1 Củ Hành Song Ngư:", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy        
2 Bảo Rương Đặc Biệt-Ám Kim 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bảo RươngĐặc Biệt-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên trong Quà Cung Hoàng Đạo- Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Mặc định Khóa
4 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Mặc định Khóa
5 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Gấu Trúc Tròn Trĩnh (180 ngày)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Phệ Linh Dực (180 ngày)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Băng Tuyết Thán Đồ 5   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Huy Chương Serie A + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ =

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ, chọn “Tiêu hao 1 Huy Chương Serie A + 1 Củ Hành Song Ngư", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Bảo Rương Đặc Biệt-Hoàng Kim   01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bảo RươngĐặc Biệt-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên trong Bảo Rương Đặc Biệt-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày) 1 180 ngày Không khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
 6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Gấu Trúc Tròn Trĩnh (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Phệ Linh Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
 1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
10 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Túi Châu Mục 1 Mặc định Không Khóa
13 Túi Thái Thú 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Ác Long Quỉ Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Quán Tài Đồng Tượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Huy Chương Serie C + 1 Huy Chương Serie B + 1 Huy Chương Serie B +

Công thức nhận thưởng
+ + =

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ, chọn “Tiêu hao 1 Hoa Sen, 1 Hoa Huệ, 1 Hoa Cúc, nhấn chọn nhận được Bảo RươngĐặc Biệt-Cam*1” ”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
25.000 Điểm Tích Lũy        
2 Bảo Rương Đặc Biệt-Cam   01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bảo RươngĐặc Biệt-Cam
100% nhận được trong Bảo Rương Đặc Biệt-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hoa Tươi   05 Mặc định Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được trong Bảo Rương Đặc Biệt-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
2 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
3 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
4 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
5 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
6 Hỷ Khí (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
7 Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
8 Cát Tường Như Ý(180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
9 Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
10 Niên Thú Trảo (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa

Hình ảnh phần thưởng

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

Gấu Trúc Tròn Trĩnh

Phệ Linh Dực

Thông số của Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Túi Vô Địch Chiến Quỷ

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn vĩnh viễn

Đổng Quân Lục Thần Bút vĩnh viễn

Đổng Quân Ô Bàn Phủ vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Kim Cung vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Lang Nha vĩnh viễn

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát vĩnh viễn

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm