Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 3: DÂU TƯƠI

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/04/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Dâu Tươi.

- Bước 2: Mua Giấy Gói Trái Cây Thường.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Dâu Tươi nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Dâu Tươi + 1 Giấy Gói Trái Cây Thường = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Giỏ Trái Cây-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Giỏ Trái Cây-Lớn nhận được: 2 Xoài Tươi + 2 Dâu Tươi + 2 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

2  
Giỏ Trái Cây-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Giỏ Trái Cây-Nhỏ nhận được: 1 Xoài Tươi + 1 Dâu Tươi + 1 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

3  
Dâu Tươi 

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Lớn.

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Giấy Gói Trái Cây Thường

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Giấy Gói Trái Cây Thường/ngày.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím 

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ/tờ.

5  
Sinh Tố Dâu

- Nhận được từ nhiệm vụ Dâu Tươi.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 30/5/2014 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Trái Cây Thường kết hợp với Dâu Tươi để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Dâu Tươi
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Sinh Tố Dâu   1 60 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Phượng Hoàng Khấp Thế 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Cửu Lê Ma Liêm Song Nhẫn (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Liêu Nguyên (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Kim Ngư-Đỏ (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 Mặc định Khóa
6 Thanh Hổ Quỷ Diện (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
7 Nơi Kỳ Tích (Đài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
8 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
10 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
11 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
12 Bình Lục 1 Mặc định Khóa
13 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
14 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
16 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
18 Thẻ Thái Mị 1 Mặc định Khóa
19 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng 1 Mặc định Khóa
20 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
21 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
22 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
23 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
24 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
26 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
27 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
28 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
Phần thưởng tiêu hao 340 Sinh Tố Dâu

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 340 Sinh Tố Dâu sẽ nhận được 1 Chè Thái. Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Chè Thái   1 60 ngày Khóa