Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 7: GIẢI NHIỆT NGÀY HÈ

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/04/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 5 - Lễ Hội Trái Cây.

- Bước 2: Thu thập hoa quả và các loại nước uống: 1 Trà Chanh + 1 Trà Sữa + 1 Chè Thái + 1 Hoa Quả Dầm + 1 Củ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Trà Chanh 

- Có từ hoạt động Thu Thập Dâu Tươi.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Trà Sữa 

- Có từ hoạt động Thu Thập Xoài Tươi.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Chè Thái 

- Có từ hoạt động Dâu Tươi.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Hoa Quả Dầm

- Có từ hoạt động Tích Lũy Sinh Tố Xoài.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Cam

- Có từ nhiêm vụ tiêu hao 1 Trà Chanh + 1 Trà Sữa + 1 Chè Thái.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Hoàng Kim

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao tiêu hao 1 Hoa Quả Dầm + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Ám Kim

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao tiêu hao 1 Trà Chanh + 1 Trà Sữa + 1 Chè Thái + 1 Hoa Quả Dầm + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Trà Chanh + 1 Trà Sữa + 1 Chè Thái + 1 Hoa Quả Dầm + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Mặc định Khóa
4 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Mặc định Khóa
5 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Ngũ Sắc Thần Ngưu (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Băng Tuyết Thán Đồ 5   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Hoa Quả Dầm + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Hoàng Kim   01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
10 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày) 1 180 ngày Không khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
 6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Ngũ Sắc Thần Ngưu (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Quỷ Mã Thần Tích (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
12 Túi Châu Mục 1 Mặc định Không Khóa
13 Túi Thái Thú 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 U Ám Dạ Nhẫn Báo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Trà Chanh + 1 Trà Sữa + 1 Chè Thái

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Cam
100% nhận được từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hoa Tươi   05 Mặc định Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
2 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
3 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
4 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
5 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
6 Hỷ Khí (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
7 Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
8 Cát Tường Như Ý(180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
9 Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa
10 Niên Thú Trảo (180 ngày)   01   180 Ngày Không khóa

Hình ảnh phần thưởng

Ngũ Sắc Thần Ngưu

Quỹ Mã Thần Tích

Túi Thỏ Lung Linh Rực Rỡ

U Ám Dạ Nhẫn Báo

Thông số của Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Phần thưởng Túi Châu Mục

Phần thưởng Túi Thái Thú

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút vĩnh viễn

Đổng Quân Ô Bàn Phủ vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Kim Cung vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Lang Nha vĩnh viễn

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát vĩnh viễn

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)