Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 2: TÍCH LŨY SINH TỐ XOÀI (LẦN 1)

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/04/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Xoài Tươi.

- Bước 2: Tích lũy Xoài Tươi.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Sinh Tố Xoài 

Nhận được từ hoạt động Xoài Tươi.

- Khóa. Xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 60 ngày.

2  
Nước Ép Trái Cây-Lục

Tích lũy 100 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Lục.

- Thời hạn: 30 ngày.

3
Nước Ép Trái Cây-Lam

Tích lũy 200 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Lam.

- Thời hạn: 30 ngày.

4  
Nước Ép Trái Cây-Tím
 

Tích lũy 400 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 30 ngày

5
Nước Ép Trái Cây-Cam
 

Tích lũy 600 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Cam.

- Thời hạn: 30 ngày.

6  
Nước Ép Trái Cây-Hoàng Kim

 

Tích lũy 800 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

 

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim.

- Thời hạn: 30 ngày

7  
Nước Ép Trái Cây-Ám Kim

Tiêu hao 1000 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

- Khóa. Không xếp chồng, không thể phân giải, không thể phân hủy.

- Phẩm chất: Ám Kim. 

- Thời hạn: 30 ngày.

8  
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5

 

Nhiệm vụ Tiêu hao 1000 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Vàng

- Thời hạn: 60 ngày

Tích lũy 100 Sinh Tố Xoài  thưởng Nước Ép Trái Cây- Lục

Tích lũy 100 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 100 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 100 Sinh Tố Xoài  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 10.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Nước Ép Trái Cây-Lục  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Nước Ép Trái Cây- Lục
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Ánh Sáng Và Bóng Tối (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa
2 Kẹo Sữa! (30 ngày)   01 30 Ngày Vật phẩm khóa

Tích lũy 200 Sinh Tố Xoài  thưởng Nước Ép Trái Cây- Lam

Tích lũy 200 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 200 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 200 Sinh Tố Xoài  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 20.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
2 Nước Ép Trái Cây- Lam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

Nhận thưởng Nước Ép Trái Cây- Lam
Phần thưởng 100% nhận được từ Nước Ép Trái Cây- Lam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 May Mắn Khắp Nơi (Đài)   01 180 Ngày Không Khóa
2 May Mắn Thuận Lợi (Bài)   01 180 Ngày Không Khóa
3 Đèn Lồng Tiểu Hổ (Sức)   01 180 Ngày Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
8 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
9 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
10 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 400 Sinh Tố Xoài  thưởng Nước Ép Trái Cây- Tím

Tích lũy 400 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 400 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 400 Sinh Tố Xoài  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Nước Ép Trái Cây-Tím  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 40.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Nước Ép Trái Cây- Tím
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Đọa Lạc Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Niên Thú (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Sinh Tố Xoài  thưởng Nước Ép Trái Cây- Cam

Tích lũy 600 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 600 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 600 Sinh Tố Xoài  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
 1 Nước Ép Trái Cây-Cam  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa

2 60.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Nước Ép Trái Cây- Cam
Phần thưởng 100% nhận được từ Nước Ép Trái Cây- Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Trương Giác Hóa Ma-Bảo Bảo   01 Vĩnh viễn Không khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
12 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
14 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
15 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa

Tích lũy 800 Sinh Tố Xoài  thưởng Nước Ép Trái Cây- Hoàng Kim

Tích lũy 800 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “Đạt mốc 800 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 800 Sinh Tố Xoài  không mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
Nước Ép Trái Cây- Hoàng Kim  

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa  

2 80.000 Điểm Tích Lũy   Nhận ngay
Nhận thưởng Nước Ép Trái Cây- Hoàng Kim
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
8 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
1 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
3 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
6 Điệp Vĩ Long Tinh (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
7 Phong Ma Vũ (180 ngày)   1 180 ngày Không Khóa
13 Túi Thái Thú   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Phệ Hồn Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Quỉ Diện Tật Phong Giả II (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Sinh Tố Xoài  thưởng Nước Ép Trái Cây- Ám Kim

Tiêu hao 1000 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng

- Vào Nhiệm vụ Ngày Lễ, chọn nhiệm vụ “ Đạt mốc 1000 Sinh Tố Xoài  nhận thưởng”, phần thưởng sẽ chuyển vào hành trang, 1000 Sinh Tố Xoài  sẽ mất đi.

SttPhần thưởngMinh họaGhi chú
1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện  

- Khóa.

- Hạn dùng 60 ngày.

 2 Nước Ép Trái Cây-Ám Kim

- Nhận ngay

- Vật phẩm khóa.

3 100.000 Điểm Tích Lũy  - Nhận ngay
Nhận thưởng Nước Ép Trái Cây- Ám Kim
Phần thưởng 100% nhận được trongNước Ép Trái Cây-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoa Quả Dầm   1 60 ngày Khóa
2 Vạn Chúng Chúc Mục (Đài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
3 Vạn Chúng Chúc Mục (Bài) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
4 Vạn Chúng Chúc Mục (Sức) (30 ngày)   1 30 ngày Không Khóa
5 Hoa Tươi   50 Mặc định Không Khóa
Ngẫu nhiên nhận được một trong số các phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Điệp Vĩ Long Tinh (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Phong Ma Vũ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Điệp Vĩ Long Tinh

Phong Ma Vũ

Phệ Hồn Dực

Thông số của Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút

Đổng Quân Ô Bàn Phủ

Đổng Quân Tử Kim Cung

Đổng Quân Tử Lang Nha

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát

Khu Viêm Kiếm

Khốn Long Phủ Khốn Long Tỏa

Phá Thiên Phủ

Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

Phá Hổ Đàm

Hoàng Cân * Ô Kim Trượng

Hoàng Cân * Ánh Nguyệt Song Kích

Hoàng Cân * Tử Đàn Kích

Hoàng Cân * Ô Long Thiệt

Hoàng Cân * Hao Kim Câu

Hoàng Cân*Địa Công Liên (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Nhẫn Nhân Công (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Công Khải (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Đai (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Ngoa (Vĩnh viễn)

Hoàng Cân*Thiên Mệnh Thủ (Vĩnh viễn)