Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 5: THU THẬP DÂU TƯƠI

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/04/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Dâu Tươi.

- Bước 2: Tích lũy Dâu Tươi.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Giỏ Trái Cây-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Giỏ Trái Cây-Lớn nhận được: 2 Xoài Tươi + 2 Dâu Tươi + 2 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

2  
Giỏ Trái Cây-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Giỏ Trái Cây-Nhỏ nhận được: 1 Xoài Tươi + 1 Dâu Tươi + 1 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

3  
Dâu Tươi 

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Lớn.

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

(*) Sau 6h00 ngày 30/5/2014 sẽ không thể sử dụng Dâu Tươi để nhận thưởng.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Dâu Tươi

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Dâu Tươi nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Dâu Tươi bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Kem Dâu   1 60 ngày Khóa
3 Thỏ Mơ Mộng-Túi (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Quỷ Minh Hạt (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Dâu Tươi và 1 Kem Dâu

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Dâu Tươi và 1 Kem Dâu nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Dâu Tươi và 1 Kem Dâu bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy  - - - -
2 Trà Chanh   1 60 ngày Khóa
3 Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng