Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 4: THU THẬP XOÀI TƯƠI

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/04/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động tích lũy Xoài Tươi.

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Giỏ Trái Cây-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Giỏ Trái Cây-Lớn nhận được: 2 Xoài Tươi + 2 Dâu Tươi + 2 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

2  
Giỏ Trái Cây-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Giỏ Trái Cây-Nhỏ nhận được: 1 Xoài Tươi + 1 Dâu Tươi + 1 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

3  
Xoài Tươi 

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Lớn.

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

(*) Sau 6h00 ngày 30/5/2014 sẽ không thể sử dụng Xoài Tươi để nhận thưởng.

Tiêu hao 400 Xoài Tươi nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Xoài Tươi ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Xoài Tươi bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy  -  -  -  -
2 Kem Xoài   60 ngày  Khóa
3 Lá Vàng Tĩnh Mặc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Thần Thú Kỳ Lân (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Xoài Tươi và 1 Kem Xoài nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Xoài Tươi và 1 Kem Xoài ” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Xoài Tươi và 1 Kem Xoài bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Trà Sữa   1 30 ngày Khóa
3 Thú Ảo (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Viêm Ma Dực (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng