Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HOẠT ĐỘNG 1: XOÀI TƯƠI

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/04/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/05/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Xoài Tươi.

- Bước 2: Mua Giấy Gói Đặc Biệt

- Bước 3: Nhấp chuột vào Xoài Tươi nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Xoài Tươi + 1 Giấy Gói Đặc Biệt = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Giỏ Trái Cây-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ.

- Mở Giỏ Trái Cây-Lớn nhận được: 2 Xoài Tươi + 2 Dâu Tươi + 2 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

2  
Giỏ Trái Cây-Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Giỏ Trái Cây-Nhỏ nhận được: 1 Xoài Tươi + 1 Dâu Tươi + 1 Túi Quân Đoàn Tranh Bá 2014.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

3  
Xoài Tươi 

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Lớn.

- Nhận được từ Giỏ Trái Cây-Nhỏ.

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Giấy Gói Trái Cây Đặc Biệt

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ/tờ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim

- Thời hạn: 60 ngày

(**) Sau 6h00 ngày 30/5/2014 sẽ không thể sử dụng Giấy Gói Trái Cây Đặc Biệt kết hợp với Xoài Tươi để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Sinh Tố Xoài   01 60 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Thảm Bay Ba Tư Hình Tim (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
3 Chân*Đế Vương Thần Trượng (Vĩnh viễn)  1 Vĩnh viễn  Không khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
9 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Thái Thú Vĩnh viễn Không Khóa
12 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Vĩnh viễn  Khóa
13 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Vĩnh viễn Không khóa
14 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh viễn Không khóa
15 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 Vĩnh viễn Khóa
16 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2  1 Vĩnh viễn Khóa
17 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Vĩnh viễn Không khóa
18 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 30 ngày Khóa
19 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Vĩnh viễn Khóa
20 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh viễn Không khóa
21 Bao Củ Hành-Cam 3   1 Vĩnh viễn Khóa
22 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
23 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
24 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Không Khóa
25 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Đá tinh luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
27 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
28 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
29 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
30 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
31 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
33 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Không Khóa
34 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
35 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
37 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
38 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
40 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Vĩnh viễn Không Khóa
41 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
42 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
44 Quân Lương 1 Vĩnh viễn Không Khóa
45 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Chân Đế Vương Thần Trượng

Thảm Bay Ba Tư Hình Tim

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Điêu Thuyền Quan Ấn

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: