Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HỘP QUÀ CHIẾN THẮNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/04/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/05/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Vương Miện Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Quà 400 Sao Chiến Công Vàng 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Áo Choàng Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Quà 400 Sao Chiến Công Bạc 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Gậy Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Quà 300 Thiệp Chiến Công Bạc
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Quan Ấn Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Rương Chiến Công-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Siêu Nhân
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Chiến Thắng-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Vương Miện Chiến Thắng+ 1 Áo Choàng Chiến Thắng+ 1 Gậy Chiến Thắng
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Chiến Thắng-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Quan Ấn Chiến Thắng+ 1 Củ Hành Siêu Nhân.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Chiến Thắng-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Vương Miện Chiến Thắng+ 1 Áo Choàng Chiến Thắng+ 1 Gậy Chiến Thắng + 1 Quan Ấn Chiến Thắng+ 1 Củ Hành Siêu Nhân.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Vương Miện Chiến Thắng + 1 Áo Choàng Chiến Thắng + 1 Gậy Chiến Thắng

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Chiến Thắng
-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Chiến Thắng-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
  Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
  3Q Củ Hành
  Tích Lũy Hoàn-Lam*5
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Hoàng Kim Chùy (30 ngày)*1
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Túi Đá Quý*1
  (vĩnh viễn, khóa)
  3Q Củ Hành
  Ngọc Thân Mật*5
  (Vĩnh Viễn, khóa)
Phần thưởng ngẫu nhiên

Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, không khóa)

Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, không khóa)

Túi Trang Phục Đổng Quân*1 (vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)

Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1 ( khóa)

Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
*1
(khóa)

Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
*1
( khóa)

Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
*1
(khóa)

Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
*1
( khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1 (vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Quan Ấn Chiến Thắng + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Chiến Thắng-Hoàng Kim*1 (30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Chiến Thắng -Hoàng Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Mở Giỏ Hoa Yêu Thương-Hoàng Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 3 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 10 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Văn Thái (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Jiraiya (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Vương Miện Chiến Thắng + 1 Áo Choàng Chiến Thắng + 1 Gậy Chiến Thắng + 1 Quan Ấn Chiến Thắng + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Chiến Thắng
-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Chiến Thắng-Ám Kim:

STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
Hộp Quà Chiến Thắng-Ám Kim mặc định nhận được
1 Tích Lũy Hoàn-Tím 3Q Củ Hành 5 Vĩnh Viễn Khóa
2 Ngọc Thân Mật 3Q Củ Hành 20 Vĩnh Viễn Khóa
Mở Hộp Quà Đại Lễ-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
2 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Phượng Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa