Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP THIỆP CHIẾN CÔNG VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/04/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/05/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Thiệp Chiến Công Vàng
 • Nguồn gốc: Các tướng quân tham gia sự kiện Huân Chương Chiến Công Vàng sẽ nhận được.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.
  • Thu thập Thiệp Chiến Công Vàng nhận được các Rương Chiến Công.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Trắng
 • Nguồn gốc: Tích lũy 10 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Trắng. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Lục
 • Nguồn gốc: Tích lũy 100 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lục. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Lam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 200 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Lam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Tím
 • Nguồn gốc: Tích lũy 400 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Cam
 • Nguồn gốc: Tích lũy 600 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Cam. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Tích lũy 800 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Hoàng Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Ám Kim
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu hao 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
  • Tiêu hao 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 + 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng.
 • Công dụng: Dùng nhận được phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể phân hủy, phẩm chất Ám Kim. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận thưởng lần 1.
 • Công dụng: Có thể tiếp tục tham gia hoạt động Thiệp Chiến Công Vàng thêm một lần nữa.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất Hoàng Kim Hạn dùng 30 ngày.

Tích lũy 10 Thiệp Chiến Công Vàng

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Trắng*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Trắng nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Túi Đá Quý 1 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 5 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Hỏa Thần Miêu (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Công Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thủy Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tâm Phật Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
U Linh Miêu 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên-Cao 1 Vĩnh Viễn Khóa
Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh Viễn Khóa

Lần 1: Tích lũy 100 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 trong hành trang + Tích lũy đủ 100 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Lục*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Lục nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
SttTên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
1 Tích Lũy Hoàn-Lam 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
3 Bao Củ Hành-Cam 2 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
4 Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 200 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 trong hành trang + Tích lũy đủ 200 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Lam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Lam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố LượngThời HạnTính ChấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 2 Vĩnh viễn Khóa
Bao Củ Hành-Cam 3 3 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 10 Vĩnh Viễn Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Điện Nhẫn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phá Phong (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhược Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Dạ Nha (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Điện Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 400 Thiệp Chiến Công Vàng

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 trong hành trang + Tích lũy đủ 400 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được  vật phẩm sau
Nhận được  vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Tím*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Tím nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 2 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 5 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Bao Củ Hành-Cam 4 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa 3Q Củ Hành
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Thanh Long (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chu Tước (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Bạch Hổ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Huyền Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hán Thiên Chước Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hủy Thiên Diệt Địa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Mỹ Nhân Liên 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Mãnh Tướng Hồn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Hắc Ám Giáp 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Thủ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Chiến Ngoa 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Dị Ma Yêu Triền 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 600 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 trong hành trang + Tích lũy đủ 600 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Cam*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Cam nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 3 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 10 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Lữ Bố 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hồng Hoang*Phá Toái Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tích lũy 800 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 trong hành trang + Tích lũy đủ 800 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được vật phẩm sau
Nhận được vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Hoàng Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình Ảnh
Tích Lũy Hoàn-Tím 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 15 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Tử Hoàng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 15 Ngày Khóa
Và 1 phần thưởng ngẫu nhiên
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Văn Thái (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Jiraiya (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Tiêu hao 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Lần 2: Có 1 Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 trong hành trang + Tích lũy đủ 1000 Thiệp Chiến Công Vàng nhận được

Chắc chắn nhận được cả 2 vật phẩm sau
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
3Q Củ Hành
Rương Chiến Công-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5*1
(30 ngày, khóa)
Mở Rương Chiến Công-Ám Kim nhận được
Nhận được các phần thưởng bên dưới
Tên Vật PhẩmSố lượngThời hạnTính chấtHình ảnh
Tích Lũy Hoàn-Cam 1 Vĩnh Viễn Khóa
Chứng Nhận Tối Đa Sự Kiện Tháng 5 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Quan Ấn Chiến Thắng 1 30 ngày Khóa 3Q Củ Hành
Đá Tinh Luyện-Ám Kim 10 Vĩnh Viễn Khóa
Đá May Mắn 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Thủ Hộ 20 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Yêu Hồ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Hán Lăng 5 Vĩnh Viễn Khóa
Thẻ Kho Báu Quan Độ 5 Vĩnh Viễn Khóa
Ngọc Thân Mật 20 Vĩnh Viễn Khóa
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng bên dưới
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Nộ Hỏa*Thiên Sư 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
  Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Định Hải Thần Châm 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Tề Thiên*Xích Diệm Kim Tinh 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Dục Hỏa Phượng Hoàng 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Phá Không (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh Viễn Không Khóa