Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 22/04/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 26/05/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD, Quan Độ LoD, Củ Hành IMBA.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao, Thánh Móc Đại Chiến, Xích Diệm Thú.
  • Bản đồ Vượt Ải: Thông Thiên Tháp, Phong Ấn Tháp, Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Bạch Lang Sơn Chiến, Bồng Lai Kiếp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Bạch Cốt Tinh, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu, Ô Hoàn Vương, Boss Ứng Long.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn nhận được:
  • Huân Chương Chiến Công Vàng*2
  • Huân Chương Chiến Công Bạc*2
  • Hộp Chữ Đại Lễ*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ nhận được:
  • Huân Chương Chiến Công Vàng*1
  • Huân Chương Chiến Công Bạc*1
  • Hộp Chữ Đại Lễ*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Huân Chương Chiến Công Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Sao Chiến Công Bạc từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Chiến Công Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Sao Chiến Công Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Huân Chương Chiến Công Bạc hoặc ghép  Chữ Đại Lễ 1 MỪNG + 1 ĐẠI + 1 LỄ + 1 30/4  để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Huân Chương Chiến Công Bạc
+ 3Q Củ Hành
Sao Chiến Công Bạc
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 26/05/2016 sẽ không thể sử dụng Sao Chiến Công Bạc kết hợp với Huân Chương Chiến Công Bạc để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Thiệp Chiến Công Bạc
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Phá Thiên-Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Phá Thiên-Kẹo Sữa (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phá Thiên-Thanh Hồn-Quỷ Liêm Song Nhẫn (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
7 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Phù*Khuyết Môn(1 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
12 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
13 Lưu Tinh Chùy (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Nơi Kỳ Tích (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Nơi Kỳ Tích (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
16 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
17 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
21 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
22 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
23 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
26 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
27 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
29 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 300 Thiệp Chiến Công Bạc nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 300 Thiệp Chiến Công Bạc*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 300 Thiệp Chiến Công Bạc mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Gậy Chiến Thắng*1
(30 ngày, khóa)