Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HỘP QUÀ THIẾU NHI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2017
 • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bong Bóng
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Kẹo Mút Đặc Biệt + 1 Truyện Tranh
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Búp Bê
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Kẹo Mút Thường + 1 Bút Chì Màu
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Thú Nhún
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 270 Thiệp 1/6 Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông
 • Nguồn gốc: Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Siêu Nhân
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Búp Bê. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún + 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Quà Củ Hành Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 5 Giấy Gói Kẹo Đặc Biệt.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Thiếu Nhi-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(30 Ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*5
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng
(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thỏ Thiên Sứ (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Thiếu Nhi - Hoàng Kim:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
28
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
 • Mở Hộp Quà Thiếu Nhi-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 43 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún + 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Thiếu Nhi - Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
45
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
46
Tích Lũy Hoàn-Tím*5
(vĩnh viễn, khóa)
 • Mở Hộp Quà Thiếu Nhi-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa