Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO MÚT ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 25/05/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/06/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà 400 Kẹo Mút Đặc Biệt 1
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 5-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Sao Chiến Công Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Chiến Công Vàng  và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Truyện Tranh
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Kẹo Mút Đặc Biệt.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Kẹo Mút Đặc Biệt trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Bong Bóng
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Quà 400 Kẹo Mút Đặc Biệt 2
 • Nguồn gốc: Quà 400 Huân Chương Chiến Công Vàng 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Huân Chương Chiến Công Vàng  nhận được Quà 400 Huân Chương Chiến Công Vàng 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Nộp 400 Kẹo Mút Đặc Biệt nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Huân Chương Chiến Công Vàng 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Kẹo Mút Đặc Biệt 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Truyện Tranh*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thú Điềm Lành (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phần Thế (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Nộp 400 Kẹo Mút Đặc Biệt + 1 Truyện Tranh nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Kẹo Mút Đặc Biệt 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Kẹo Mút Đặc Biệt 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Bong Bóng*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thú Ảo (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tôi Rất Yêu Bạn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)