Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO MÚT THƯỜNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2017
  • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bút Chì Màu
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Kẹo Mút Thường.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Kẹo Mút Thường trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Búp Bê.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Thường nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Kẹo Mút Thường 1*1
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Thường 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bút Chì Màu*1
(30 ngày, khóa)
02
Tích Lũy Hoàn Lục*7
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Rồng Kim Băng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hỏa Thần Thú (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Thường + 1 Bút Chì Màu nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Kẹo Mút Thường 2*1
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Thường 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Búp Bê*1
(30 ngày, khóa)
03
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ác Long Quỉ Dực (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)