Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HỘP QUÀ ĐỒ CHƠI

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2016
 • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bong Bóng
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Kẹo Mút Đặc Biệt + 1 Truyện Tranh
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Búp Bê
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 400 Kẹo Mút Thường + 1 Bút Chì Màu
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Thú Nhún
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 270 Thiệp 1/6 Thường
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Bông
 • Nguồn gốc: Kẹo Mút Ngọt Ngào-Ám Kim.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Siêu Nhân
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Cam
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Búp Bê. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún + 1 Củ Hành Bông+ 1 Củ Hành Dê.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Cam*1
(30 ngày, khóa)
25.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đồ Chơi-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hoàng Kim Chùy*1
(30 Ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*5
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng
(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm
(30 ngày)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn
(30 ngày)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Giám Kích
(30 ngày)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán
(30 ngày)
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo
(30 ngày)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)
35.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
28
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*7
(vĩnh viễn, khóa)
 • Mở Hộp Quà Đồ Chơi-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Rương Trang Bị Chí Tôn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Văn Thái (Vĩnh viễn) 43 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng tiêu hao 1 Bong Bóng+ 1 Búp Bê+ 1 Thú Nhún + 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)
60.000 Điểm Tích Lũy

(*) Phần thưởng dùng Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
45
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
46
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
 • Mở Hộp Quà Đồ Chơi-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Nhân*Ngũ Hành Vũ
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Ma*Ngũ Hành Vũ
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tiên*Ngũ Hành Vũ
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Cửu Vĩ Hồ Tiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Kim*Băng Giám Kích
(Vĩnh Viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Hàn Ngọc Trảo
(Vĩnh Viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Túi Trang Bị Thần Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Băng Tuyết Thán
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Dục Sương Kiếm
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Băng Giám Kích
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Định Hải Thần Châm 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Viêm Phách (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Mộc*Viên Mộc Tôn
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Khu Viêm Kiếm
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Hình ảnh phần thưởng

3Q Củ Hành
Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạth Phách (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Nhân*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ma*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Tiên*Ngũ Hành Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Qủy Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Thái Điệp Phiên Phiên (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Viêm Phách (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim Phong Long Tích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành
Định Hải Thần Châm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Mộng Ma*Phệ Hồn Liễm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Thánh Linh*Long Vũ Kiếm (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Song Long*Tiếu Thiên Nhẫn

3Q Củ Hành

3Q Củ Hành

Hồng Hoang*Phá Toái Kích

3Q Củ Hành

Tứ Diệm*Thiên Ma Thiểm

3Q Củ Hành

Thanh Long (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Chu Tước (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Huyền Vũ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Bạch Hổ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành

Thôn Phệ (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Lôi Thiết (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Không (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Nhập Hồn (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Dạ Khúc (Vĩnh Viễn)

3Q Củ Hành

Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn)

3Q Củ Hành
U Linh Miêu

3Q Củ Hành
Hulk Bảo Bảo