Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

QUÀ CỦ HÀNH ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2016
  • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2016
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
01
Quà Của Hành
Đặc Biệt
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 05 Giấy Gói Kẹo Đặc Biệt
  • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
  • Mở Quà Củ Hành Đặc Biệt ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Tử Hoàng*Câu Hồn Đoạt Phách (Vĩnh viễn) 02 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Hiên Viên*Bạch Long
(Vĩnh viễn)
03 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tử Viêm*U Phụng
(Vĩnh viễn)
04 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Thiên Lôi*Hổ Tôn
(Vĩnh viễn)
05 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Thẻ Tự Chọn Kho Cánh Thú Cưỡi 06 1 Vĩnh Viễn Khóa
6 Thẻ Tự Chọn Kho Thần Binh 07 1 Vĩnh Viễn Khóa
7 9999 Củ Khóa 08 1 15 Ngày Khóa
8 Sách Vũ Khí Thần 09 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Hộp Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 10 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Mảnh Lăng Tiêu*Thiên Thời 11 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Vạn Tượng Thần Đơn*Địa Lợi 12 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Linh Thạch Ngũ Sắc*Nhân Hòa 13 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Tích Lũy Hoàn-Cam 14 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 888 Củ Khóa 15 1 Vĩnh Viễn Khóa
15 333 Củ Khóa 16 1 Vĩnh Viễn Khóa
16 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 17 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Đá Tinh Luyện-Vàng 18 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Tích Lũy Hoàn-Tím 19 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Luyện Hóa Tinh Nguyên 20 1 Vĩnh Viễn Khóa
20 Trang Bị Tinh Nguyên 21 3 Vĩnh Viễn Khóa
21 Đá May Mắn 22 3 Vĩnh Viễn Khóa
22 Thẻ Thủ Hộ 23 3 Vĩnh Viễn Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Cam 24 5 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1 25 1 Vĩnh Viễn Khóa
25 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2 26 1 Vĩnh Viễn Khóa
26 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3 27 1 Vĩnh Viễn Khóa
27 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4 28 1 Vĩnh Viễn Khóa
28 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5 29 1 Vĩnh Viễn Khóa
29 Thảo Phạt Lệnh 20 5 Vĩnh Viễn Khóa
30 Ngọc Thân Mật 31 5 Vĩnh Viễn Khóa