Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO MÚT ĐẶC BIỆT

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2016
  • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2016
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Truyện Tranh
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Kẹo Mút Đặc Biệt.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Kẹo Mút Đặc Biệt trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Bong Bóng
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Đặc Biệt

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Truyện Tranh*1

(30 Ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thú Điềm Lành (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phần Thế (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Đặc Biệt và 1 Truyện Tranh

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bong Bóng*1
(30 ngày, khóa)
06
Tích Lũy Hoàn-Lục*16

(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thú Ảo (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tôi Rất Yêu Bạn (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)