Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO MÚT THƯỜNG

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2016
  • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2016
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Bút Chì Màu
  • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Kẹo Mút Thường.
  • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Kẹo Mút Thường trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Búp Bê.
  • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Thường

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Bút Chì Màu*1
(30 ngày, khóa)
02
Tích Lũy Hoàn Lục*7
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Rồng Kim Băng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Hỏa Thần Thú (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Kẹo Mút Thường và 1 Bút Chì Màu

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Búp Bê*1
(30 ngày, khóa)
03
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ác Long Quỉ Dực (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)