Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP KẸO TRÁI CÂY

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/05/2016
 • Kết thúc: 06:00 ngày 23/06/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hộp Kẹo Trái Cây
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 6-Lớn
  • Túi Sự Kiện Tháng 6-Nhỏ
 • Công dụng: Mở ra nhận được 1 trong 5 vật phẩm:
  - Kẹo Dâu*1
  - Kẹo Cam*1
  - Kẹo Nho*1
  - Kẹo Táo*1
  - Kẹo Chanh*1
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Mở Hộp Kẹo Trái Cây ngẫu nhiên nhận được 1 vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Kẹo Dâu
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Cam
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Nho
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Táo
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Kẹo Chanh
 • Công dụng: Thu thập đủ Kẹo Trái Cây để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng Mở Quà Sự Kiện-Sơ

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà Sự Kiện-Sơ
(30 Ngày, khóa)
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Kẹo Dâu + 1 Kẹo Cam + 1 Kẹo Nho
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Mở Quà Sự Kiện-Sơ ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hấp Dẫn Đơn-Lục*1
(Vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng Mở Quà Sự Kiện-Trung

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà Sự Kiện-Trung
(Vĩnh viễn, khóa)
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi tiêu hao 1 Kẹo Dâu + 1 Kẹo Cam+ 1 Kẹo Nho + 1 Kẹo Táo + 12 Giấy Gói Kẹo Bạc
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Dùng Túi Quà Kẹo Ngọt sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc) 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Bạch Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
3 Miễn Phí Khiêu Chiến Viêm Đế (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
4 Bạch Cốt Tinh Khiêu Chiến Lệnh (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
5 Túi Đá Quý 1 Vĩnh viễn Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 Ngày Khóa
7 Hoàng Kim Chùy (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
8 Thảo Phạt Lệnh 1 15 Ngày Khóa
9 Độ Thân Mật Mê Hồn 1 Vĩnh viễn Khóa
10 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh Viễn Khóa
12 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
13 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
14 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
15 Bùa May Mắn Lục (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Phần thưởng Rương Củ Hành Phát Tài

 • Tiêu hao 1 Kẹo Dâu + 1 Kẹo Cam + Kẹo Nho + 1 Kẹo Chanh + 1 Giấy Gói KẹoĐặc Biệt nhận được Rương Củ Hành Phát Tài*1Tích Lũy Hoàn-Lam*1.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
Phần thưởng
29
Rương Củ Hành Phát Tài*1
(30 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*1
(Vĩnh viễn, khóa)