Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DIỀU GIẤY BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/06/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/07/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmNguồn
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Đại Chiến Boss, Củ Hành LoD (5vs5), Củ Hành LoD (10vs10).
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng Cao Cấp, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ Cấp, Công Thành Chiến, Thủ Thành Chiến, Lãnh Thổ Chiến-Sơ, Lãnh Thổ Chiến-Cao.
  • Bản đồ Vượt Ải: Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Thông Thiên Tháp, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Tiểu Trương Giác, Song Hùng.
 • Công dụng:

  Mở ra nhận được:
  Diều Giấy Vàng*2
  Diều Giấy Bạc*2

  Hộp Tranh Mục Đồng Thả Diều*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 Ngày.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ nhận được:

  • Diều Giấy Vàng*1
   Diều Giấy Bạc*1
  • Hộp Tranh Mục Đồng Thả Diều*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 Ngày.
3Q Củ Hành
Diều Giấy Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 7 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Dây Diều Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp Mùa Hè Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn:
  Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày)*1
  Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày)*1
  Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày)*1
  Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày)*1
  Miku Tiểu Mỹ Nhân (7 ngày)*1
  Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
  Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày)*1
  Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày)*1
  Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày)*1
  Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày)*1
  Ánh Quang Đài Đỏ (Sức) (30 ngày)*1
  Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày)*1
  Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày)*1
  Đèn*Bàn Đào (1 ngày)*1
  Binh*Tề Thiên(1 ngày)*1
  Biến*Cân Đẩu(1 ngày)*1
  Phù*Mừng Năm (1 ngày)*1
  Bong Bóng Khỉ Con (1 ngày)*1
  Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày)*1
  -Và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím Hạn dùng 30 Ngày.
3Q Củ Hành
Dây Diều Bạc
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 4 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Diều Giấy Bạc hoặc ghép Tranh Mục Đồng 1 + Tranh Mục Đồng 2 + Tranh Mục Đồng 3 + Tranh Mục Đồng 4 để nhận phần thưởng hấp dẫn..
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 Ngày.
3Q Củ Hành
Thiệp Mùa Hè Bạc
 • Nguồn gốc: Diều Giấy Bạc.
 • Công dụng:
  • Dùng để đổi phần thưởng trong Nhiệm vụ Sự kiện.|n

   Tiêu hao 270 Thiệp Mùa Hè Bạc nhận được Quà 270 Thiệp Mùa Hè Bạc*1 
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 Ngày.
3Q Củ Hành
Quà 270 Thiệp Mùa Hè Bạc
 • Nguồn gốc: Tiêu hao 270 Thiệp Mùa Hè Bạc
 • Công dụng:
 • Quà nhận được khi thu thập 270 Thiệp Mùa Hè Bạc, sử dụng nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lam*3 Diều Rồng Lửa*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 Ngày.

Phần thưởng mở Diều Giấy Bạc nhận được

Chắc chắn nhận được:
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Thiệp Mùa Hè Bạc 3Q Củ Hành 1
30 Ngày, khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
4 Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
5 Miku Tiểu Mỹ Nhân (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
7 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
12 Đèn*Bàn Đào (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
13 Binh*Tề Thiên(1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
14 Biến*Cân Đẩu(1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
15 Phù*Mừng Năm (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
16 Bong Bóng Khỉ Con (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
17 Ánh Quang Đài Đỏ (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
18 Thiên Hạ Đệ Nhất (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
19 Thiên Hạ Đệ Nhất (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
20 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
21 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
22 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
23 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
24 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
26 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
27 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
30 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
31 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
32 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
38 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Thiệp Mùa Hè Bạc nhận được:

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Thiệp Mùa Hè Bạc
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Thiệp Mùa Hè Bạc mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thú Nhún*1
(30 ngày, khóa)