Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí
Thời gian: 06:00 ngày 30/06/2017 – 23:59 ngày 27/07/2017

Diều Giấy Vàng

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/06/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/07/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD, Quan Độ LoD, Củ Hành IMBA.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao, Thánh Móc Đại Chiến, Xích Diệm Thú.
  • Bản đồ Vượt Ải: Thông Thiên Tháp, Phong Ấn Tháp, Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Bạch Lang Sơn Chiến, Bồng Lai Kiếp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Bạch Cốt Tinh, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu, Ô Hoàn Vương, Boss Ứng Long.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn nhận được:
     • 2 Diều Giấy Vàng
     • 2 Diều Giấy Bạc
     • 2 Hộp Tranh Mục Đồng Thả Diều
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ nhận được:
     • 1 Diều Giấy Vàng
     • 1 Diều Giấy Bạc
     • 1 Hộp Tranh Mục Đồng Thả Diều.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Diều Giấy Vàng
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 7-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Dây Diều Vàng từ Cửa Hàng nhận được Thiệp Mùa Hè Vàng và nhận được quà tặng hấp dẫn sau:
  Rương Trang Bị Chí Tôn*1
  Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
  Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
  Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn)*1
  Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn)*1
  9999 Củ Khóa*1
  888 Củ Khóa*1
  Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn)*1
  Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn)*1
  Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn)*1
  Tử Diệm Ma Trảo (Vĩnh viễn)*1
  Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)*1
  Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn)*1
  Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm*1
  Sách Vũ Khí Thần*1
  Sách Phòng Cụ Thần*1
  Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết*1
  Sách Vũ Khí Truyền Thuyết*1
  Đá Tinh Luyện-Ám Kim*1
  Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng*1
  Măng Bạc*1
  -Và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Dây Diều Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với: Diều Giấy Vàng hoặc ghép với Tranh Mục Đồng 1 + Tranh Mục Đồng 2 + Tranh Mục Đồng 3 + Tranh Mục Đồng 5 để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Thiệp Mùa Hè Vàng
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Rương Trang Bị Chí Tôn 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 9999 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
7 Chân*Thanh Long Yển Nguyệt Đao (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Chân*Xi Vưu Cự Chùy (Vĩnh Viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Tử Diệm Ma Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Quỷ Mã Vô Tung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Sách Vũ Khí Thần 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Sách Phòng Cụ Thần 1 Vĩnh viễn Khóa
15 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm 1 Vĩnh viễn Khóa
16 Sách Vũ Khí Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 888 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
18 Sách Phòng Cụ Truyền Thuyết 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Ám Kim 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọa Long Khiêu Chiến Lệnh 1 90 Ngày Khóa
21 Luyện Hóa Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
22 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
23 Viên Thiệu Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Tử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Chìa Trăng (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
26 100 Củ Khóa 1 15 Ngày Khóa
27 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
28 Yêu Tinh Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Hạ Hầu Đôn Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
34 Chìa Sao (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
35 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Thẻ Tích Lũy x3 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Trang Bị Tinh Nguyên 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Ô Hoàn Vương Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Song Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Nghiêm Bạch Hổ-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Măng Bạc 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Quân Lương 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Thẻ Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Khóa
47 Ngọc Thân Mật 1 Vĩnh viễn Khóa
48 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
49 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Tích Lũy Hoàn-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa