Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

DIỀU MÃNH THÚ

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/06/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/07/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Diều Đại Bàng
 • Nguồn gốc: Quà 400 Diều Giấy Vàng 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Cá Mập
 • Nguồn gốc: Quà 400 Diều Giấy Bạc 2
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Rồng Lửa
 • Nguồn gốc: Quà 270 Thiệp Mùa Hè Bạc
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Phượng Hoàng
 • Nguồn gốc: Diều Vải Đặc Biệt-Ám Kim
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Củ Hành Siêu Nhân
 • Nguồn gốc: Dùng Rương Củ Hành Phát Tài nhận được.
 • Công dụng: Thu thập để nhận phần thưởng hấp dẫn trong Nhiệm Vụ Sự Kiện.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Tím. Hạn dùng 60 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Cam
 • Nguồn gốc:Nhiệm vụ đổi 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất Búp Bê. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Diều Phượng Hoàng+ 1 Củ Hành Siêu Nhân
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất hoàng kim. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Ám Kim
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa + 1 Diều Phượng Hoàng+ 1 Củ Hành Siêu Nhân
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.
3Q Củ Hành
Quà Củ Hành Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ đổi 5 Giấy Gói Kẹo Đặc Biệt.
 • Công dụng: Dùng ngẫu nhiên nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, phẩm chất ám. Hạn dùng 30 ngày.
 • Mỗi ngày có thể đổi tối đa 10 lần.

Phần thưởng tiêu hao 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Diều Mãnh Thú-Cam:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Túi Đá Quý*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ
(30 Ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*5
(vĩnh viễn, khóa)
 • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng
(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Cánh Hoa Tư (Vĩnh Viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Gấu Trúc Tròn Trĩnh (Vĩnh viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Phần thưởng tiêu hao 1 Củ Hành Bông + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng Diều Mãnh Thú-Hoàng Kim:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
28
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
 • Diều Mãnh Thú-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 43 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Văn Thái (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Jiraiya (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Cóc Lão Đại (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Diều Đại Bàng+ 1 Diều Cá Mập+ 1 Diều Rồng Lửa + 1 Diều Phượng Hoàng+ 1 Củ Hành Siêu Nhân:

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Diều Mãnh Thú - Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Diều Mãnh Thú-Ám Kim:

 • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
45
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
46
Tích Lũy Hoàn-Tím*5
(vĩnh viễn, khóa)
 • Diều Mãnh Thú-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Toái Thần*Phượng Dực Thiên Tường 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Toái Thần*Phượng Hoàng Cửu Thiên 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Toái Thần*Phong Lâm Thiên Hạ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Toái Thần*Hoàng Huyết Quán Nhật 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Toái Thần*Hoàng Minh Phá Không 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Toái Thần*Hoàng Thiên Kích 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Toái Thần*Kim Loan Ảnh 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Toái Thần*Phụng Vô Tật 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Toái Thần*Phụng Cầu Hoàng 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Toái Thần*Hoàng Thiên Quyết 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa