Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP DIỀU GIẤY BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/06/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/07/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà 400 Diều Giấy Bạc 1
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 DIỀU GIẤY BẠC.
 • Công dụng:

  Quà nhận được khi thu thập 400 Diều Giấy Bạc, sử dụng nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lục*7
  Lợi Sỉ Ám Nha (7 ngày)*1
  Lá Vàng Tĩnh Mặc (7 ngày)*1

  Diều Cá Chép*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Diều Cá Chép
 • Nguồn gốc: Quà 400 Diều Giấy Bạc 1
 • Công dụng:

  Sử dụng kết hợp với 400 Diều Giấy Bạc trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Quà 400 Diều Giấy Bạc 2

 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Quà 400 Diều Giấy Bạc 2
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Diều Giấy Bạc + Diều Cá Chép
 • Công dụng:
 • Quà nhận được khi thu thập 400 Diều Giấy Bạc và Diều Cá Chép, sử dụng nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lục*15
  Dạ Nhẫn Báo (7 ngày)*1
  Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)*1
  Diều Cá Mập*1

   

 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 DIỀU GIẤY BẠC nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 DIỀU GIẤY BẠC 1
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 DIỀU GIẤY BẠC 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Cá Chép*1
(30 ngày, khóa)
02
Tích Lũy Hoàn Lục*7
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lợi Sinh Ám Nha (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lá Vàng Tĩnh Mặc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 DIỀU GIẤY BẠC + 1 Diều Cá Chép nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 DIỀU GIẤY BẠC 2
(30 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 DIỀU GIẤY BẠC 1 mặc định nhận được:

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Diều Cá Mập*1
(30 ngày, khóa)
03
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Dạ Nhẫn Báo (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)