Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP DIỀU GIẤY VÀNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 30/06/2017
 • Kết thúc: 23:59 ngày 27/07/2017
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Quà 400 DIỀU GIẤY VÀNG 1
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Nhiệm vụ Thu Thập 400 Diều Giấy Vàng
 • Công dụng:

  Quà nhận được khi thu thập 400 Diều Giấy Vàng, sử dụng nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lục*8
  Thú Hang Ma (7 ngày)*1
  Phần Thế (7 ngày)*1

  Diều Bươm Bướm*1
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Diều Bươm Bướm
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 DIỀU GIẤY VÀNG.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Diều Giấy Vàng trong Nhiệm vụ Sự kiện nhận được Quà 400 Diều Giấy Vàng 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím. Hạn dùng 30 ngày.
3Q Củ Hành
Quà 400 DIỀU GIẤY VÀNG 2
 • Nguồn gốc: Nhiệm vụ Thu Thập 400 Diều Giấy Vàng + Diều Bươm Bướm
 • Công dụng:

  Quà nhận được khi thu thập 400 Diều Giấy Vàng và Diều Bươm Bướm, sử dụng nhận được:
  Tích Lũy Hoàn-Lục*16
  Dạ Nhẫn Báo (7 ngày)*1
  Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)*1

  Diều Đại Bàng*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Nộp 400 DIỀU GIẤY VÀNG nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Diều Giấy Vàng 1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 DIỀU GIẤY VÀNG 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Diều Bươm Bướm*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thú Hang Ma (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Phần Thế (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Nộp 400 DIỀU GIẤY VÀNG + 1 Diều Bươm Bướm nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 DIỀU GIẤY VÀNG 2
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 DIỀU GIẤY VÀNG 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Diều Đại Bàng
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Quán Tài Đồng Tượng (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Chư Cát Thần Vũ(7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)