Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP CÚP BẠC

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 24/06/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 28/07/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Cúp Bạc
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 7-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 7 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Quả Bóng Bạc từ Cửa hàng nhận được Thiệp Euro Bạc và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Lịch Thi Đấu
 • Nguồn gốc: Quà 400 Cúp Bạc 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Cúp Bạc  nhận được Quà 400 Cúp Bạc 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Cúp Bạc

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Cúp Bạc 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Cúp Bạc 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*7
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Lịch Thi Đấu*1
(30 Ngày, Khóa)

Thú Điềm Lành (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Hồng Dực Ác Ma (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Cúp Bạc + 1 Lịch Thi Đấu nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Cúp Bạc 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Cúp Bạc 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cờ Euro*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phi Hồng Vũ (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)