Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/06/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Bánh Ngọt Đặc Biệt.

- Bước 2: Mua Khuôn Bánh Đặc Biệt.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Bánh Ngọt Đặc Biệt nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Bánh Ngọt Đặc Biệt + 1 Khuôn Bánh Đặc Biệt = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn nhận được: 2 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 2 Bánh Ngọt Thường và 2 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ nhận được: 1 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 1 Bánh Ngọt Thường , 1 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Bánh Ngọt Đặc Biệt

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Khuôn Bánh Đặc Biệt 

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim

- Thời hạn: 30 ngày

 

5  
Bánh Bông Lan

- Nhận được từ hoạt động Bánh Ngọt Đặc Biệt.

- Thời hạn: 30 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 25/7/2014 sẽ không thể sử dụng Khuôn Bánh Đặc Biệt kết hợp với Bánh Ngọt Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Bánh Bông Lan   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
3 Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn)  1 Vĩnh viễn  Không khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
9 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
12 Túi Thái Thú Vĩnh viễn Không Khóa
13 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Vĩnh viễn Không khóa
14 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh viễn Không khóa
15 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 7 ngày Không Khóa
18 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
19 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Vĩnh viễn  Khóa
20 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
21 Hội Viên VIP (30 ngày) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
22 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Vĩnh viễn Không khóa
23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 3  1 Vĩnh viễn Khóa
24 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
25 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
27 Túi Gấm Kim   1 Vĩnh viễn Khóa
28 Túi Bách Bảo   1 Vĩnh viễn Khóa
29 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
30 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Không Khóa
31 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Vĩnh viễn Khóa
33 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh viễn Không khóa
34 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
35 Đá tinh luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
36 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
37 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
38 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)  1 Vĩnh viễn Không khóa
40 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
41 Bao Củ Hành-Cam 3   1 Vĩnh viễn Khóa
42 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
43 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
44 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Vĩnh viễn Không Khóa
45 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
46 Hoa Tươi 2 Vĩnh viễn Khóa
47 Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
48 Quân Lương 1 Vĩnh viễn Không Khóa
49 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Tê Giác Phạm Tiên (Vĩnh viễn)

Chân*Thánh Nữ Ma Pháp Bổng (Vĩnh viễn)

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Điêu Thuyền Quan Ấn

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: