Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/06/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Bánh Ngọt Thường.

- Bước 2: Mua Khuôn Bánh Thường.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Bánh Ngọt Thường nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Bánh Ngọt Thường + 1 Khuôn Bánh Thường = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Từ Hoảng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn nhận được: 2 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 2 Bánh Ngọt Thường và 2 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ nhận được: 1 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 1 Bánh Ngọt Thường , 1 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Bánh Ngọt Thường

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Khuôn Bánh Thường

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím 

- Thời hạn: 60 ngày

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Khuôn Bánh Thường/ngày.

5  
Bánh Su Kem

- Nhận được từ nhiệm vụ Bánh Ngọt Thường

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

Sau 6h00 ngày 25/7/2014 sẽ không thể sử dụng Khuôn Bánh Thường kết hợp với Bánh Ngọt Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Bánh Ngọt Thường
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bánh Su Kem   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Phượng Hoàng Khấp Thế 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Chân Long Chích Vũ Kiếm (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Cánh Rồng Kim Băng (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Jiraiya (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Tam Đao Lục Tảo Đầu (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
7 Nón Tảo Lục (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
12 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
13 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
14 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
15 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
16 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Nhân Tiểu Quỷ Đại 1 Mặc định Khóa
21 Bình Lục 1 Mặc định Khóa
22 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
23 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
24 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
27 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
28 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng   1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
Phần thưởng tiêu hao 270 Bánh Su Kem

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 270 Bánh Su Kem sẽ nhận được 1 Phô Mai - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Phô Mai   1 30 ngày Khóa