Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/06/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Bánh Ngọt Đặc Biệt

- Bước 2: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Từ Hoảng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn nhận được: 2 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 2 Bánh Ngọt Thường và 2 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ nhận được: 1 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 1 Bánh Ngọt Thường , 1 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Bánh Ngọt Đặc Biệt

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Khuôn Bánh Đặc Biệt 

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Hoàng Kim

- Thời hạn: 30 ngày

 

5  
Bánh Bông Lan

- Nhận được từ hoạt động Bánh Ngọt Đặc Biệt.

- Thời hạn: 30 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 25/7/2014 sẽ không thể sử dụng Khuôn Bánh Đặc Biệt kết hợp với Bánh Ngọt Đặc Biệt để nhận thưởng.

Tiêu hao 400 Bánh Ngọt Đặc Biệt

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Ngọt Đặc Biệt” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Ngọt Đặc Biệt bị mất đi. Chỉ được nhận 1 lần trong suốt sự kiện.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 8000 Điểm Tích Lũy  -  -  -  -
2 Nho Khô   30 ngày  Khóa
3 Thái Lân Thần Thú (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Tiếng Vang Tự Nhiên (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Tiêu hao 400 Bánh Ngọt Đặc Biệt và 1 Nho Khô nhận thưởng

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Ngọt Đặc Biệt và 1 Nho Khô” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Ngọt Đặc Biệt và 1 Nho Khô bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 16.000 Điểm Tích Lũy  - -  -  -
2 Kem Tươi   1 30 ngày Khóa
3 Cánh Hắc Long (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Quỉ Diện Tật Phong Giả II (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng