Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/06/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Bánh Ngọt Thường

- Bước 2: Tích lũy Bánh Ngọt Thường

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Từ Hoảng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn nhận được: 2 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 2 Bánh Ngọt Thường và 2 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ nhận được: 1 Bánh Ngọt Đặc Biệt, 1 Bánh Ngọt Thường , 1 Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Bánh Ngọt Thường

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Lớn

- Nhận được từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt -Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Khuôn Bánh Thường

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím 

- Thời hạn: 60 ngày

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Khuôn Bánh Thường/ngày.

5  
Bánh Su Kem

- Nhận được từ nhiệm vụ Bánh Ngọt Thường

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 60 ngày

Sau 6h00 ngày 25/7/2014 sẽ không thể sử dụng Khuôn Bánh Thường kết hợp với Bánh Ngọt Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Bánh Ngọt Thường

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Ngọt Thường nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Ngọt Thường bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Hạnh Nhân   1 30 ngày Khóa
3 Hỏa Vân Hạc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Xi Vưu Ma Dực (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Bánh Ngọt Thường và 1 Hạnh Nhân

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Bánh Ngọt Thường và 1 Hạnh Nhân nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Bánh Ngọt Thường và 1 Hạnh Nhân bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy  - - - -
2 Mứt Dâu   1 30 ngày Khóa
3 Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng