Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/06/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 7 - Tiệm Bánh 3Q.

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: 1 Mứt Dâu+ 1 Kem Tươi + 1 Phô Mai + 1 SôCôLa + 1 Củ Hành Song Ngư

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Mứt Dâu

- Có từ hoạt động Thu Thập Bánh Ngọt Thường.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Kem Tươi

- Có từ hoạt động Thu Thập Bánh Ngọt Đặc Biệt.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Phô Mai

- Có từ hoạt động Bánh Ngọt Thường.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
SôCôLa

- Có từ hoạt động Thu Thập Bánh Bông Lan.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Bánh Ngọt Thập Cẩm-Cam

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao 1 Mứt Dâu+ 1 Kem Tươi + 1 Phô Mai.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Bánh Ngọt Thập Cẩm-Hoàng Kim

- Có từ Nhiệm vụ tiêu hao hao 1 SôCôLa + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Bánh Ngọt Thập Cẩm-Ám Kim

- Có từ Nhiệm vụ tiêu hao1 Mứt Dâu+ 1 Kem Tươi + 1 Phô Mai + 1 SôCôLa + 1 Củ Hành Song Ngư.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Mứt Dâu+ 1 Kem Tươi + 1 Phô Mai + 1 SôCôLa + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Bánh Ngọt Thập Cẩm-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Bánh Ngọt Thập Cẩm-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Bánh Ngọt Thập Cẩm-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Mặc định Không Khóa
4 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Mặc định Không Khóa
5 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 SôCôLa + 1 Củ Hành Song Ngư:

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Bánh Ngọt Thập Cẩm-Hoàng Kim   01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Nước Ép Trái Cây Đặc Biệt-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Bánh Ngọt Thập Cẩm-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày) 1 180 ngày Không khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
 6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Dục Hỏa Cuồng Sư (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Hỏa*Dung Nham Dực (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
10 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Linh Uy Thần Hựu 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Kim Băng Thần Vũ (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Dực Hỏa Long (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Mứt Dâu+ 1 Kem Tươi + 1 Phô Mai

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Bánh Ngọt Thập Cẩm-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Bánh Ngọt Thập Cẩm-Cam
100% nhận được từ Bánh Ngọt Thập Cẩm-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hoa Tươi   05 Mặc định Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được từ Bánh Ngọt Thập Cẩm-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
7 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
8 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
9 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
10 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
11 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
12 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
13 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
14 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
15 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày) 1 180 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Chí Tôn Ma Tê

Dục Hỏa Cuồng Sư

Hỏa*Dung Nham Dực

Kim Băng Thần Vũ

Dực Hỏa Long

Vật phẩm bên trong Túi Trang Bị Bạch Hổ

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Phần thưởng Túi Châu Mục

Phần thưởng Túi Thái Thú

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút vĩnh viễn

Đổng Quân Ô Bàn Phủ vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Kim Cung vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Lang Nha vĩnh viễn

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát vĩnh viễn

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)