Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: 6h00 ngày 27/06/2014.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 24/07/2014.
 • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ bên dưới sẽ nhận được 01 Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn hoặc 01 Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Nhỏ.

Yêu cầu: Đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ
Đấu TrườngChiến trườngVượt ảiKhiêu chiến BossTreo máy
 • Tam Quốc Vô Song
 • Tam Quốc Chí
 • Quan Độ 10vs10
 • Thi Đấu Với Máy 5vs5.
 • Đại Loạn Chiến.
 • Tào Tháo Lưu Vong
 • Trần Lưu Khởi Binh
 • Hổ Lao Quan Chiến
 • Hạ Phì Chiến
 • Thảo Phạt Viên Thuật
 • Giang Đông Bình Định Chiến.
 • Quản Hợi
 • Trương Giác
 • Viêm Đế
 • Hoa Hùng
 • Đổng Trác
 • Lữ Bố
 • Nghiêm Bạch Hổ
 • Khiêu Chiến Viên Thuật
 • Khiêu Chiến Từ Hoảng
 • Chiến Hoàng Cân
 • Hoàng Cân Xâm Lược
Nhận: Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn Nhận: 01 Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Nhỏ

- Bước 2: Mở Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn hoặc Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Nhỏ nhận được Túi Nguyên Liệu Làm Bánh.

- Bước 3: Mở Túi Nguyên Liệu Làm Bánh ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 loại nguyên liệu làm bánh: Bột Mì - Trứng Gà Ta - Nước - Đường - Sữa Tươi . Thu thập theo yêu cầu và nhận thưởng.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Nguyên Liệu Làm Bánh

- Có từ Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Lớn hoặc Túi Nguyên Liệu Bánh Ngọt-Nhỏ.

- Không khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 30 ngày.

2  
Bột Mì

- Từ Túi Nguyên Liệu Làm Bánh

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Trứng Gà Ta

- Từ Túi Nguyên Liệu Làm Bánh

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

4  
Nước

- Từ Túi Nguyên Liệu Làm Bánh

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

5  
Đường

- Từ Túi Nguyên Liệu Làm Bánh

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

6  
Sữa Tươi

- Từ Túi Nguyên Liệu Làm Bánh

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

7  
Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 3 món tranh bị: 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

8
Hộp Quà Bánh Ngọt

- Nhiệm vụ đổi:1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước + 1 Đường + 12 Khuôn Bánh Thường:

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

9
Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi: 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước + 1 Sữa Tươi + 1 Khuôn Bánh Đặc Biệt:

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước + 1 Đường + 12 Khuôn Bánh Thường:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước + 1 Đường + 12 Khuôn Bánh Thường:", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hộp Quà Bánh Ngọt 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Hộp Quà Bánh Ngọt
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Hộp Quà Bánh Ngọt  
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày   Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   Mặc định  Khóa
3 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 2   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Mặc định Khóa
5 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân   1 Mặc định Khóa
6 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
7 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng    1 14 ngày Khóa
8 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh    1 Mặc định Khóa
9 Túi Quà Hoàng Kim    1 Mặc định Khóa
10 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày)    1 3 ngày Khóa
11 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày)   1 3 ngày Khóa
12 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước + 1 Sữa Tươi + 1 Khuôn Bánh Đặc Biệt:

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Bột Mì + 1 Trứng Gà Ta + 1 Nước + 1 Sữa Tươi + 1 Khuôn Bánh Đặc Biệt:", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Mặc định Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 Mặc định Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Ngư    1 60 ngày   Khóa
2 Túi Gấm Tình Nhân   Mặc định  Không khóa 
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
5 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
6 Túi Tử Kim    1 Mặc định Khóa
7 Túi Gấm Kim    1 Mặc định Khóa
8 Túi Bách Bảo    1 Mặc định Khóa
9 Bao Củ Hành-Cam 1    1 Mặc định Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam    1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam   1 Mặc định Khóa
12 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -1


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1