Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/07/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/08/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Cần Câu Đặc Biệt.

- Bước 2: Mua Mồi Câu Đặc Biệt.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Cần Câu Đặc Biệt nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Cần Câu Đặc Biệt + 1 Mồi Câu Đặc Biệt = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Câu Cá-Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Tiêu Diệt Yêu Hồ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Câu Cá-Lớn nhận được: 2 Cần Câu Đặc Biệt, 2 Cần Câu Thường và 2 Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Câu Cá -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Câu Cá-Nhỏ nhận được: 1 Cần Câu Đặc Biệt, 1 Cần Câu Thường , 1 Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cần Câu Đặc Biệt

- Nhận được từ Túi Câu Cá-Lớn

- Nhận được từ Túi Câu Cá-Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Mồi Câu Đặc Biệt 

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 20 Củ.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

 

5  
Cá Chép

- Nhận được từ hoạt động Cần Câu Đặc Biệt.

- Thời hạn: 30 ngày

(*) Sau 6h00 ngày 22/8/2014 sẽ không thể sử dụng Mồi Câu Đặc Biệt kết hợp với Cần Câu Đặc Biệt để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng 100% nhận được
Người chơi nhận tất cả phần thưởng bên dưới
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng 01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Cá Chép   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng
SttVật phẩmMinh họaSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Phục Đổng Quân 1 Vĩnh viễn Không khóa
2 Túi La Sinh Ngự Ma    1 Vĩnh viễn  Không khóa
3 Chân*Đế Vương Thần Trượng (Vĩnh viễn)  1 Vĩnh viễn  Không khóa
4 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
5 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
6 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
7 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
8 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    1 Vĩnh viễn  Không khóa
9 Túi Thượng Cổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Túi Gấm Tình Nhân 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Điêu Thuyền Quan Ấn (Vĩnh viễn) Vĩnh viễn Không Khóa
12 Túi Thái Thú Vĩnh viễn Không Khóa
13 Thẻ Kho Báu Tử Hoàng   1 Vĩnh viễn khóa
14 Thẻ Kho Báu Lữ Bố 1 Vĩnh viễn khóa
15 Đá Tinh Luyện-Vàng 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Tích Lũy Hoàn-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Điêu Thuyền Quan Ấn (7 ngày) 7 ngày Không Khóa
18 Thẻ Kho Báu Quần Hùng 1 Vĩnh viễn Khóa
19 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
20 Hộp Băng Tuyết Bảo Đồ    1  Vĩnh viễn  Khóa
21 Lữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
22 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Vĩnh viễn Khóa
23 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1  1 Vĩnh viễn Khóa
24 Đá tinh luyện-Cam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
25 Tích Lũy Hoàn-Lam 1 Vĩnh viễn Không Khóa
26 Đổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không khóa
27 Hấp Dẫn Đơn-Tím 1 Vĩnh viễn Không khóa
28 Túi Gấm Kim   1 Vĩnh viễn Khóa
29 Túi Bách Bảo   1 Vĩnh viễn Khóa
30 Đá May Mắn 1 Vĩnh viễn Không Khóa
31 Thẻ Thủ Hộ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
32 Túi Gấm Băng Tuyết Thán Đồ   1 Vĩnh viễn Khóa
33 Thẻ Kho Báu Viêm Đế 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
35 Hoàng Kim Chùy (7 ngày) 1 7 ngày Khóa
36 Đá tinh luyện-Tím 1 Vĩnh viễn Không Khóa
37 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
38 Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
39 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)  1 Vĩnh viễn Không khóa
40 Lệnh Bài Thần Binh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
41 Bao Củ Hành-Cam 1   1 Vĩnh viễn Khóa
42 Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
43 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Vĩnh viễn Không Khóa
44 Tích Lũy Hoàn-Lục   1 Vĩnh viễn Khóa
45 Hấp Dẫn Đơn-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
46 Hoa Tươi 2 Vĩnh viễn Khóa
47 Binh Sĩ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
48 Quân Lương 1 Vĩnh viễn Không Khóa
49 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
50 Thẻ Tích Lũy x2 (10 bàn)   1 Vĩnh viễn Khóa
Các phần thưởng nhận được khi mở La Sinh Ngự Ma  
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 La Sinh Ngự Ma Khải (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
2 La Sinh Ngự Ma Thủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn KKhóa
3 La Sinh Ngự Ma Chiến Ngoa (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
4 La Sinh Ngự Ma Đai (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Chân*Đế Vương Thần Trượng (Vĩnh viễn)

Phần thưởng có trong Túi La Sinh Ngự Ma

Chân Viêm Hỉ Khí Dương Dương

Chân Viêm Kim Ngọc Mãn Đường

Chân Viêm Cát Tường Như Ý

Chân Viêm Ngũ Phúc Lâm Môn

Chân Viêm Niên Thú Trảo

Điêu Thuyền Quan Ấn

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận thược khi mở Túi Trang Phục Đổng Quân: