Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/07/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/08/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Thu thập Cần Câu Thường.

- Bước 2: Mua Mồi Câu Thường.

- Bước 3: Nhấp chuột vào Cần Câu Thường nhận thưởng theo công thức bên dưới.

Công thức nhận thưởng
1 Cần Câu Thường + 1 Mồi Câu Thường = Phần thưởng

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Câu Cá -Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Tiêu Diệt Yêu Hồ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Câu Cá-Lớn nhận được: 2 Cần Câu Đặc Biệt, 2 Cần Câu Thường và 2 Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Câu Cá -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Câu Cá-Nhỏ nhận được: 1 Cần Câu Đặc Biệt, 1 Cần Câu Thường , 1 Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cần Câu Thường

- Nhận được từ Túi Câu Cá-Lớn

- Nhận được từ Túi Câu Cá-Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Môi Câu Thường

- Mua tại Củ Hành Shop giá giá 4 Củ.

 

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím 

- Thời hạn: 30 ngày

- Nhận miễn phí tại Nhiệm vụ Ngày Lễ, 10 Mồi Câu Thường/ngày.

5  
Cá Rô

- Nhận được từ nhiệm vụ Cần Câu Thường

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

Sau 6h00 ngày 22/8/2014 sẽ không thể sử dụng Mồi Câu Thường kết hợp với Cần Câu Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng

Phần thưởng chắc chắn nhận được khi dùng Bánh Ngọt Thường
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Cá Rô   1 30 ngày Khóa
Phần thưởng ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên nhận một trong số các phần thưởng có trong danh sách
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Phượng Hoàng Khấp Thế 1 Vĩnh viễn Khóa
2 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
3 Mộng Điệp (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Kim Ngư-Lam (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
6 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
7 Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
8 Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 1 Mặc định Khóa
9 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Mặc định Khóa
10 Loa Nhỏ- Vàng 1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Mặc định Khóa
12 Bình Lam 1 Mặc định Khóa
13 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
14 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 ngày Khóa
15 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Mặc định Khóa
16 Hoa Tươi 1 Mặc định Khóa
17 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Mặc định Khóa
18 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Mặc định Khóa
19 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Mặc định Khóa
20 Thẻ Tiên Nhân 1 Mặc định Khóa
21 Bình Lục 1 Mặc định Khóa
22 Cành Tùng 1 Mặc định Khóa
23 Da Nhẹ 1 Mặc định Khóa
24 Ngân Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
25 Đồng Khoáng Thạch 1 Mặc định Khóa
26 Cành Liễu 1 Mặc định Khóa
27 Da Nhỏ 1 Mặc định Khóa
28 Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng   1 Mặc định Khóa
29 Trứng Gà   1 Mặc định Khóa
30 Thẻ Nguyên Bảo 1 Mặc định Khóa
Phần thưởng tiêu hao 270 Cá Rô

Người chơi vào nhiệm vụ Ngày Lễ, chọ tiêu hao 270 Cá Rô sẽ nhận được 1 Cá Lóc - Chỉ đổi 01 lần duy nhất.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Cá Lóc   1 30 ngày Khóa