Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/07/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/08/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 8 - Đại Tiệc Cá Nướng

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: Cá Mè + Cá Tầm + Cá Lóc + Cá Chim + Củ Hành Song Ngư

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Cá Mè

- Có từ hoạt động Thu Thập Cần Câu Thường.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Cá Tầm

- Có từ hoạt động Thu Thập Cần Câu Đặc Biệt.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Cá Lóc

- Có từ hoạt động Cần Câu Thường.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Cá Chim

- Có từ hoạt động Thu Thập Cá Chép

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Đĩa Cá Nướng-Cam

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao 1 Cá Mè + 1 Cá Tầm + 1 Cá Lóc.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Đĩa Cá Nướng-Hoàng Kim

- Có từ Nhiệm vụ tiêu hao hao 1 Cá Chim + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Đĩa Cá Nướng-Ám Kim

- Có từ Nhiệm vụ tiêu hao 1 Cá Mè + 1 Cá Tầm + 1 Cá Lóc + 1 Cá Chim + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Cá Mè + 1 Cá Tầm + 1 Cá Lóc + 1 Cá Chim + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Đĩa Cá Nướng-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Đĩa Cá Nướng-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Đĩa Cá Nướng-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Mặc định Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Mặc định Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Cánh Hoa Tư (Vĩnh Viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Sương Hàn Cự Long   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Cá Chim + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Đĩa Cá Nướng-Hoàng Kim   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Đĩa Cá Nướng-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Đĩa Cá Nướng-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
3 Dục Sương Kiếm (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (180 ngày) 1 180 ngày Không khóa
5 Băng Giám Kích (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
 6 Băng Tuyết Thán (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Cánh Hoa Tư (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
Sương Hàn Cự Long (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
10 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Túi Linh Uy Thần Hựu 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Cánh Phù Sinh   1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Cá Mè + 1 Cá Tầm + 1 Cá Lóc

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Đĩa Cá Nướng-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Đĩa Cá Nướng-Cam
100% nhận được từ Đĩa Cá Nướng-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)   05 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hoa Tươi   05 Mặc định Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được từ Đĩa Cá Nướng-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
7 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
8 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
9 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
10 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
11 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
12 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
13 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
14 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (180 ngày) 1 180 ngày Khóa
15 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (180 ngày) 1 180 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) (Không Khóa)

Sương Hàn Cự Long (Vĩnh viễn)

Cánh Hoa Tư (Vĩnh viễn)

Vạn Thú Vương (Vĩnh viễn)

Cánh Phù Sinh (Vĩnh viễn)

Vật phẩm bên trong Túi Trang Bị Bạch Hổ

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Ma Tuyền Linh Thạch Liên

Thông số của Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch

Phần thưởng Túi Châu Mục

Phần thưởng Túi Thái Thú

Dục Sương Kiếm

Ngâm Long Song Hàn

Băng Giám Kích

Băng Tuyết Thán

Hàn Ngọc Trảo

Đổng Quân Lục Thần Bút vĩnh viễn

Đổng Quân Ô Bàn Phủ vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Kim Cung vĩnh viễn

Đổng Quân Tử Lang Nha vĩnh viễn

Đổng Quân Vạn Tượng Song Sát vĩnh viễn

Chân Long Chích Vũ Kiếm

Đấu Thần Chấn Thiên Kích

Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn)

Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn)

Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn)