Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/07/2014.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 21/08/2014.
 • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ bên dưới sẽ nhận được 01 Túi Câu Cá-Lớn hoặc 01 Túi Câu Cá-Nhỏ.

Yêu cầu: Đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ
Đấu TrườngChiến trườngVượt ảiKhiêu chiến BossTreo máy
 • Tam Quốc Vô Song
 • Tam Quốc Chí
 • Quan Độ 10vs10
 • Thi Đấu Với Máy 5vs5.
 • Đại Loạn Chiến.
 • Tào Tháo Lưu Vong
 • Trần Lưu Khởi Binh
 • Hổ Lao Quan Chiến
 • Hạ Phì Chiến
 • Thảo Phạt Viên Thuật
 • Giang Đông Bình Định Chiến
 • Tiêu Diệt Yêu Hồ..
 • Quản Hợi
 • Trương Giác
 • Viêm Đế
 • Hoa Hùng
 • Đổng Trác
 • Lữ Bố
 • Nghiêm Bạch Hổ
 • Khiêu Chiến Viên Thuật
 • Khiêu Chiến Từ Hoảng
 • Chiến Hoàng Cân
 • Hoàng Cân Xâm Lược
Nhận: Túi Câu Cá-Lớn Nhận: 01 Túi Câu Cá-Nhỏ

- Bước 2: Mở Túi Câu Cá-Lớn hoặc Túi Câu Cá-Nhỏ nhận được Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Bước 3: Mở Hộp Dụng Cụ Câu Cá ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 loại dụng cụ Lưỡi Câu - Dây Câu - Phao Câu Cá - Vợt Cá - Giỏ Đựng Cá. Thu thập theo yêu cầu và nhận thưởng.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Hộp Dụng Cụ Câu Cá

- Có từ Túi Câu Cá-Lớn hoặc Túi Câu Cá-Nhỏ.

- Không khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím.

- Thời hạn: 30 ngày.

2  
Lưỡi Câu

- Từ Hộp Dụng Cụ Câu Cá

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Dây Câu

- Từ Hộp Dụng Cụ Câu Cá

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

4  
Phao Câu Cá

- Từ Hộp Dụng Cụ Câu Cá

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

5  
Vợt Cá

- Từ Hộp Dụng Cụ Câu Cá

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

6  
Giỏ Đựng Cá

- Từ Hộp Dụng Cụ Câu Cá

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

7  
Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 3 món dụng cụ: 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

8
Hộp Quà Câu Cá

- Nhiệm vụ đổi: 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá + 1 Vợt Cá + 12 Mồi Câu Thường.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

9
Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi: 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá + 1 Giỏ Đựng Cá + 1 Mồi Câu Đặc Biệt.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa
2 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
3 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Mặc định Vật phẩm khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục   01 Mặc định Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá + 1 Vợt Cá + 12 Mồi Câu Thường

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá + 1 Vợt Cá + 12 Mồi Câu Thường", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Hộp Quà Câu Cá 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Hộp Quà Câu Cá
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Hộp Quà Câu Cá  
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày   Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   Mặc định  Khóa
3 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 5   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Mặc định Khóa
5 Thẻ Kho Báu Hoàng Cân   1 Mặc định Khóa
6 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
7 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng    1 14 ngày Khóa
8 Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh    1 Mặc định Khóa
9 Túi Quà Hoàng Kim    1 Mặc định Khóa
10 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày)    1 3 ngày Khóa
11 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày)   1 3 ngày Khóa
12 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá + 1 Giỏ Đựng Cá + 1 Mồi Câu Đặc Biệt

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Lưỡi Câu + 1 Dây Câu + 1 Phao Câu Cá + 1 Giỏ Đựng Cá + 1 Mồi Câu Đặc Biệt", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Mặc định Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Ngư    1 60 ngày   Khóa
2 Túi Gấm Tình Nhân   Mặc định  Không khóa 
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Mặc định Khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Mặc định Khóa
5 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Mặc định Khóa
6 Túi Tử Kim    1 Mặc định Khóa
7 Túi Gấm Kim    1 Mặc định Khóa
8 Túi Bách Bảo    1 Mặc định Khóa
9 Bao Củ Hành-Cam 1    1 Mặc định Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam    1 Mặc định Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam   1 Mặc định Khóa
12 Hoa Tươi 5 Mặc định Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -5


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1