Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 25/07/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/08/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia hoạt động Cần Câu Thường

- Bước 2: Tích lũy Cần Câu Thường

- Bước 3: Nhận thưởng theo các mốc tích lũy đạt được.

Vật phẩm liên quan

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1  
Túi Câu Cá -Lớn

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao Cấp, Đối ẩm Luận anh Hùng-Sơ Cấp.
  • Bản đồ Vượt Ải: Tào Tháo Lưu Vong, Trần Lưu Khởi Binh, Hổ Lao Quan Chiến, Hạ Phì Chiến, Thảo Phạt Viên Thuật, Giang Đông Bình Định Chiến, Tiêu Diệt Yêu Hồ.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng.

- Mở Túi Nguyên Liệu Câu Cá-Lớn nhận được: 2 Cần Câu Đặc Biệt, 2 Cần Câu Thường và 2 Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

2  
Túi Câu Cá -Nhỏ

- Nhận được khi đạt cấp B trở lên khi tham gia:

  • Treo máy Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược.

- Mở Túi Câu Cá-Nhỏ nhận được: 1 Cần Câu Đặc Biệt, 1 Cần Câu Thường , 1 Hộp Dụng Cụ Câu Cá.

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

3  
Cần Câu Thường

- Nhận được từ Túi Câu Cá-Lớn

- Nhận được từ Túi Câu Cá-Nhỏ

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

- Mua tại Củ Hành Shop giá 2 Củ.

4  
Cá Chẽm

- Nhận được từ nhiệm vụ Cần Câu Thường

- Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

5  
Cá Mè

- Nhận được từ hoạt động tích lũy 400 Cần Câu Thường + Cá Chẽm

- Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy.

- Phẩm chất: Tím

- Thời hạn: 30 ngày

Sau 6h00 ngày 22/08/2014 không thể sử dụng Cần Câu Thường để đổi thưởng.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Cần Câu Thường

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cần Câu Thường nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cần Câu Thường bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.

Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 7.500 Điểm Tích Lũy        
2 Cá Chẽm   1 30 ngày Khóa
3 Cửu Sắc Lộc (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Đọa Lạc Vũ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa

Phần thưởng khi đổi 400 Cần Câu Thường và 1 Cá Chẽm

- Vào nhiệm vụ “Tiêu hao 400 Cần Câu Thường và 1 Cá Chẽm nhận thưởng” trong Nhiệm Vụ Ngày Lễ để nhận phần thưởng, phần thưởng được chuyển vào hành trang, 400 Cần Câu Thường và 1 Cá Chẽm bị mất đi. Chỉ nhận được 1 lần.
Phần thưởng 100% nhận được
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 15.000 Điểm Tích Lũy  - - - -
2 Cá Mè   1 30 ngày Khóa
3 Cánh Thiên Sứ (7 ngày)   1 7 ngày Khóa
4 Thảm Bay Ba Tư (7 ngày) 1 7 ngày Khóa

Hình ảnh phần thưởng