Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Pizza Thập Cẩm

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/07/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24/082017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nộp đủ: 1 Phô Mai + 1 Xúc Xích + 1 Hải Sản

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Pizza Thập Cẩm-Cam*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Pizza Thập Cẩm-Cam:

  • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
3Q Củ Hành
Đá May Mắn*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*5
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Thẻ Thủ Hộ
(30 Ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Ngọc Thân Mật*5
(vĩnh viễn, khóa)
  • Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng ngẫu nhiên
3Q Củ Hành
Kiếm Ánh Sáng
(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Song Kiếm Ánh Sáng (Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (Vĩnh Viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Gấu Trúc Béo (Vĩnh viễn)
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Túi Trang Phục Đổng Quân(Vĩnh Viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, không khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)*1
(Vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hỷ Khí (vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Kim Ngọc Mãn Đường
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cát Tường Như Ý
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Ngũ Phúc Lâm Môn
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Niên Thú Trảo
(Vĩnh viễn)*1
(vĩnh viễn, khóa)

Nộp đủ 1 Gà Nướng + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Pizza Thập Cẩm-Hoàng Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng Pizza Thập Cẩm-Hoàng Kim:

  • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 2 vật phẩm
28
Ngọc Thân Mật*10
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Tím*3
(vĩnh viễn, khóa)
  • Pizza Thập Cẩm-Hoàng Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Chí Tôn Ma Tê (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Thái Điệp Phiên Phiên
(Vĩnh viễn)
3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Lôi Chú*Kim Quang Trượng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Lôi Chú*Kim Quang Đối Phiến (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Lôi Chú*Kim Quang Lân (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Lôi Chú*Kim Quang Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Lôi Chú*Kim Quang Thiểm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Kim*Thiên Thánh Vũ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
10 Mộc*Viên Mộc Tôn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Thủy*Nộ Đào Dũng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Hỏa*Dung Nham Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Sách Thẻ Khảm Tự Chọn Lv3 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn) 43 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Ma Tuyền Linh Thạch Liên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Nhẫn Ma Tuyền Linh Thạch (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Kim Ngư-Lam (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Kim Ngư-Vàng (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Kim Ngư-Đỏ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa

Nộp đủ: 1 Phô Mai + 1 Xúc Xích + 1 Hải Sản + 1 Gà Nướng + 1 Củ Hành Siêu Nhân

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Pizza Thập Cẩm - Ám Kim*1
(30 ngày, khóa)

(*) Phần thưởng dùng Pizza Thập Cẩm-Ám Kim:

  • Chắc chắn nhận được:
Nhận được đồng thời cả 4 vật phẩm
45
Ngọc Thân Mật*20
(vĩnh viễn, khóa)
46
Tích Lũy Hoàn-Tím*5
(vĩnh viễn, khóa)
  • Pizza Thập Cẩm-Ám Kim ra ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm
STTPhần thưởngHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Điểm Thạch Thành Kim*Mật Bảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Khóa
2 Tinh Vẫn*Đồ Long Đao 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
3 Tinh Vẫn*Huyền Thiên Song Nhẫn 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
4 Tinh Vẫn*Hỗn Độn Kích 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
5 Tinh Vẫn*Nữ Thần Lệ 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
6 Tinh Vẫn*Nghịch Long Trảo 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
7 Nộ Hỏa*Thiên Sư 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
8 Quỷ Mã Thất Tinh Tráo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
9 Cửu Vĩ Hồ Tiên (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
10 Quỷ Đế*Phong Thần Dực (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
11 Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
12 Kim*Băng Giám Kích (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
13 Kim*Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
14 Kim*Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
15 Kim*Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
16 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
17 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
18 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
19 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
20 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
21 Định Hải Thần Châm (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
22 Dục Hỏa Cuồng Sư (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
23 Quỷ Mã Thần Tích (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
24 Thôn Phệ (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
25 Lôi Thiết (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
26 Phá Không (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
27 Nhập Hồn (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
28 Dạ Khúc (Vĩnh Viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
29 Si Kiêu Cung (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
30 Khu Viêm Kiếm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
31 Khốn Long Phủ*Khốn Long Tỏa (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
32 Phá Thiên Phủ (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa
33 Phá Hổ Đảm (Vĩnh viễn) 3Q Củ Hành 1 Vĩnh Viễn Không Khóa