Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Pizza Thường

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 28/07/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24/08/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Phần thưởng mở Pizza Thường nhận được

Chắc chắn nhận được:
Vật phẩmHình ảnhSố lượngTính chất
Công Thức Làm Bánh Thường 3Q Củ Hành 1 30 Ngày, khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Dục Hỏa Cuồng Sư (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
4 Hỏa*Dung Nham Dực (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
5 Miku Tiểu Mỹ Nhân (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
7 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
12 Đèn*Bàn Đào (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
13 Binh*Tề Thiên(1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
14 Biến*Cân Đẩu(1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
15 Phù*Mừng Năm (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
16 Bong Bóng Khỉ Con (1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
17 Hải Tặc (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
18 Tam Đao Lục Tảo Đầu (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
19 Nón Tảo Lục (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
20 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
21 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
22 Hộp Nguyệt Quang (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
23 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
24 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
25 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
26 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
27 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
28 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
30 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
31 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
32 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
33 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
38 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
41 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
42 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
43 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
44 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
45 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Công Thức Làm Bánh Thường nhận được:

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Công Thức Làm Bánh Thường
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Công Thức Làm Bánh Thường mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Hải Sản*1
(30 ngày, khóa)