Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP Pizza Đặc Biệt

Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 06:00 ngày 27/07/2017
  • Kết thúc: 23:59 ngày 24/08/2017
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nộp 400 Pizza Đặc Biệt nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Pizza Đặc Biệt 1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Pizza Đặc Biệt 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*8
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nhện Tinh*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Hành Tây*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Medusa Ngưng Thị*1
(7 ngày, khóa)

Nộp 400 Pizza Đặc Biệt + 1 Hành Tây nhận được:

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Pizza Đặc Biệt 2
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Pizza Đặc Biệt 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*16
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Phô Mai
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)
3Q Củ Hành
Lãng Mạn*1
(7 ngày, khóa)