Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

HẠT GIỐNG THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/07/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/08/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 8-Lớn
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các bản đồ:
  • Bản đồ Đấu Trường: Tam Quốc Vô Song, Tam Quốc Chí, Quan Độ 10vs10, Thi Đấu Với Máy 5vs5, Củ Hành LoD, Quan Độ LoD, Củ Hành IMBA.
  • Chiến Trường: Đại Loạn Chiến-Sơ, Đại Loạn Chiến-Cao, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Sơ, Đối Ẩm Luận Anh Hùng-Cao, Thánh Móc Đại Chiến, Xích Diệm Thú.
  • Bản đồ Vượt Ải: Thông Thiên Tháp, Phong Ấn Tháp, Hạ Phì Chiến, Giang Đông Bình Định Chiến, Diệt Yêu Hồ, Hán Tổ Lăng, Bạch Mã Pha Chiến, Thiên Lý Tẩu Đơn Kỵ, Ô Sào Chiến, Bạch Lang Sơn Chiến, Bồng Lai Kiếp.
  • Khiêu Chiến BOSS: Quản Hợi, Trương Giác, Viêm Đế, Hoa Hùng, Đổng Trác, Lữ Bố, Nghiêm Bạch Hổ, Viên Thuật, Tử Hoàng, Bạch Cốt Tinh, Song Hùng, Hạ Hầu Đôn, Viên Thiệu, Ô Hoàn Vương, Boss Ứng Long.
 • Công dụng:Mở Túi Sự Kiện Tháng 8-Lớn nhận được:
  • Hạt Giống Đặc Biệt*2
  • Hạt Giống Thường*2
  • Hộp Kem Lạnh*2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Túi Sự Kiện Tháng 8-Nhỏ
 • Nhận được khi đạt cấp B trở lên tại các Bản đồ Vượt Ải: Chiến Hoàng Cân, Hoàng Cân Xâm Lược, Trần Lưu Khởi Binh, Tào Tháo Lưu Vong, Hổ Lao Quan Chiến, Đánh Viên Thuật.
 • Công dụng: Mở Túi Sự Kiện Tháng 8-Nhỏ nhận được:
  • Hạt Giống Đặc Biệt*1
  • Hạt Giống Thường*1
  • Hộp Kem Lạnh*1
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, Có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Hạt Giống Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 8-Lớn
  • Mở Túi Sự Kiện Tháng 8-Nhỏ
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Bình Nước Thường từ Cửa Hàng nhận được Cây Giống Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím. 
3Q Củ Hành
Bình Nước Thường
 • Nguồn gốc: Mua tại Cửa Hàng giá giá 20 Củ.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với Hạt Giống Thường hoặc thu thập kem 1 Kem Đậu Xanh + 1 Kem Đậu Đỏ + 1 Kem Khoai Môn + 1 Kem Vani để nhận phần thưởng hấp dẫn.
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất Tím.

Cách đổi thưởng

Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Nhận được
3Q Củ Hành
Hạt Giống Thường
+ 3Q Củ Hành
Bình Nước Thường
= Phần thưởng
hấp dẫn

Sau 23h59 ngày 25/08/2016 sẽ không thể sử dụng Bình Nước Thường kết hợp với Hạt Giống Thường để nhận thưởng.

Phần thưởng hấp dẫn

Chắc chắn nhận được:
Phần thưởngSố lượngTính chất
3Q Củ Hành
Cây Giống Thường
1 khóa
Và thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên
STTTên ItemHình ảnhSố lượngThời hạnTính chất
1 Túi Chọn Vũ Khí Băng Tuyết (15 ngày) 1 15 ngày Khóa
2 Túi Chọn Bộ Lôi Chú (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
3 Phá Thiên-Phượng Vũ Cửu Thiên (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
4 Phá Thiên-Lợn Rừng Vàng (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
5 Phá Thiên-Thanh Hồn-Quỷ Liêm Song Nhẫn (30 ngày) 1 30 ngày Khóa
6 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 1 14 ngày Khóa
7 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
8 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
9 Bánh Ú Hải Sản Hoàng Kim (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
10 Bánh Ú Sữa Đậu (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
11 Biến*Liệt Diệm(1 ngày) 1 1 Ngày Khóa
12 Quà Chọn Quan Ấn (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
13 Cúc Hoa Tiên Tử (Sức) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
14 Cúc Hoa Tiên Tử (Bài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
15 Cúc Hoa Tiên Tử (Đài) (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
16 Miễn Phí Khiêu Chiến Trương Giác (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
17 Miễn Phí Khiêu Chiến Quản Hợi (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
18 Hộp Tinh Diệu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
19 Đá Tinh Luyện-Lam 1 Vĩnh viễn Khóa
20 Bùa May Mắn Trắng (7 ngày) 1 7 Ngày Khóa
21 Thẻ Binh Sĩ-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
22 Thẻ Quân Lương-Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
23 Đá Tinh Luyện-Lục 1 Vĩnh viễn Khóa
24 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
25 Kính Phóng To-Mạnh (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
26 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 1 3 Ngày Khóa
27 Hội viên VIP (3 ngày) 1 Vĩnh viễn Khóa
28 Hoa Tươi 1 Vĩnh viễn Khóa
29 Thẻ Tích Lũy x 2 ( 10 bàn ) 1 Vĩnh viễn Khóa
30 Đá Tinh Luyện-Trắng 1 Vĩnh viễn Khóa
31 Thẻ Kinh Nghiệm x2 (10 bàn) 1 Vĩnh viễn Khóa
32 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 1 30 Ngày Khóa
33 Cành Tùng 1 Vĩnh viễn Khóa
34 Da Nhẹ 1 Vĩnh viễn Khóa
35 Ngân Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
36 Đồng Khoáng Thạch 1 Vĩnh viễn Khóa
37 Cành Liễu 1 Vĩnh viễn Khóa
38 Da Nhỏ 1 Vĩnh viễn Khóa
39 Trứng Gà 1 Vĩnh viễn Khóa
40 Thẻ Nguyên Bảo 1 Vĩnh viễn Khóa

Tiêu hao 270 Cây Giống Thường nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Quà 270 Cây Giống Thường*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 270 Cây Giống Thường mặc định nhận được

Phần thưởng
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lam*3
(Vĩnh Viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Nho*1
(30 ngày, khóa)