Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

THU THẬP HẠT GIỐNG THƯỜNG

Thời gian sự kiện

 • Bắt đầu: 06:00 ngày 29/07/2016
 • Kết thúc: 23:59 ngày 25/08/2016
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật 3Q Củ Hành từ cấp 2 trở lên.

Nguyên liệu sự kiện

Vật phẩmGhi chú
3Q Củ Hành
Hạt Giống Thường
 • Nguồn gốc nhận được từ:
  • Túi Sự Kiện Tháng 8-Lớn.
  • Túi Sự Kiện Tháng 8 -Nhỏ.
  • Mua tại Cửa Hàng giá 2 Củ
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp Bình Nước Thường từ Cửa hàng nhận được Cây Giống Thường và nhận được quà tặng hấp dẫn.
 • Tính chất: Không Khóa, xếp chồng 5000 cái, có thể phân giải, có thể hủy. Phẩm chất Tím.
3Q Củ Hành
Xoài
 • Nguồn gốc: Quà 400 Hạt Giống Thường 1.
 • Công dụng: Sử dụng kết hợp với 400 Hạt Giống Thường  nhận được Quà 400 Hạt Giống Thường 2
 • Tính chất: Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy, Phẩm chất : Tím. Hạn dùng 30 ngày.

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hạt Giống Thường

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Hạt Giống Thường 1*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Hạt Giống Thường 1 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*7
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Xoài*1
(30 Ngày, Khóa)

Lợi Sỉ Ám Nha (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Sí Ma Dực (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Phần thưởng khi tiêu hao 400 Hạt Giống Thường + 1 Xoài nhận được

Chắc chắn nhận được
3Q Củ Hành
Quà 400 Hạt Giống Thường 2*1
(30 ngày, khóa)

Mở Quà 400 Hạt Giống Thường 2 mặc định nhận được

Nhận được tất cả phần thưởng bên dưới
3Q Củ Hành
Tích Lũy Hoàn-Lục*15
(vĩnh viễn, khóa)
3Q Củ Hành
Cam*1
(30 Ngày, Khóa)
3Q Củ Hành
Thảm Bay Ba Tư (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)

Cánh Hắc Long (7 ngày)*1
(7 ngày, khóa)