Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: 6h00 ngày 22/08/2014.
 • Kết thúc: 23h59 ngà y 25/09/2014.
 • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ bên dưới sẽ nhận được 01 Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn hoặc 01 Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ.

Yêu cầu: Đạt cấp B trở lên khi tham gia các bản đồ
Đấu TrườngChiến trườngVượt ảiKhiêu chiến BossTreo máy
 • Tam Quốc Vô Song
 • Tam Quốc Chí
 • Quan Độ 10vs10
 • Thi Đấu Với Máy 5vs5.
 • Đại Loạn Chiến.
 • Tào Tháo Lưu Vong
 • Trần Lưu Khởi Binh
 • Hổ Lao Quan Chiến
 • Hạ Phì Chiến
 • Thảo Phạt Viên Thuật
 • Giang Đông Bình Định Chiến
 • Tiêu Diệt Yêu Hồ..
 • Quản Hợi
 • Trương Giác
 • Viêm Đế
 • Hoa Hùng
 • Đổng Trác
 • Lữ Bố
 • Nghiêm Bạch Hổ
 • Khiêu Chiến Viên Thuật
 • Khiêu Chiến Từ Hoảng
 • Chiến Hoàng Cân
 • Hoàng Cân Xâm Lược
Nhận: Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn Nhận: 01 Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ

- Bước 2: Mở Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn hoặc Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ nhận được Hộp Tranh Hằng Nga .

- Bước 3: Mở Hộp Tranh Hằng Nga ngẫu nhiên nhận được 1 trong 5 bức tranh : Tranh Hằng Nga 1, Tranh Hằng Nga 2, Tranh Hằng Nga 3, Tranh Hằng Nga 4, Tranh Hằng Nga 5. Thu thập theo yêu cầu và nhận thưởng.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốc
1  
Hộp Tranh Hằng Nga

- Có từ Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Lớn hoặc Túi Nguyên Liệu Trung Thu-Nhỏ.

2  
Tranh Hằng Nga 1

- Từ Hộp Tranh Hằng Nga

3  
Tranh Hằng Nga 2

- Từ Hộp Tranh Hằng Nga

4  
Tranh Hằng Nga 3

- Từ Hộp Tranh Hằng Nga

5  
Tranh Hằng Nga 4

- Từ Hộp Tranh Hằng Nga

6  
Tranh Hằng Nga 5

- Từ Hộp Tranh Hằng Nga

7  
Bao Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi 3 món dụng cụ: 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3.

8
Túi Quà Rằm Tháng Tám

- Nhiệm vụ đổi: 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 4 + 12 Nến Bạc.

9
Rương Củ Hành Phát Tài

- Nhiệm vụ đổi: 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu hao 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3”. Nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bao Củ Hành Phát Tài 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Bao Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Bao Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Lục   01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Thẻ kinh nghiệm x2 (10 trận)   01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
3 Thẻ tích lũy x 2 (10 trận)   01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
4 Hấp Dẫn Đơn-Lục   01 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 4 + 12 Nến Bạc

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 4 + 12 Nến Bạc", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Quà Rằm Tháng 8 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Túi Quà Rằm Tháng 8
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Túi Quà Rằm Tháng 8 
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Bạch Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày   Khóa
2 Thẻ Kho Báu Viêm Đế   Vĩnh viễn Khóa
3 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 4   1 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Hàn Nguyệt Ngọc Thố 1 Vĩnh viễn Khóa
5 Túi Đá Quý   1 Vĩnh viễn Khóa
6 Hoàng Kim Chùy (7 ngày)    1 7 ngày Khóa
7 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng    1 14 ngày Khóa
8 Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh    1 Vĩnh viễn Khóa
9 Túi Quà Hoàng Kim    1 Vĩnh viễn Khóa
10 Quà Dũng Sĩ (Tím) (3 ngày)    1 3 ngày Khóa
11 Quà Dũng Sĩ (Lam) (3 ngày)   1 3 ngày Khóa
12 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 1 3 ngày Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng

- Vào Nhiệm Vụ Ngày Lễ: “Tiêu Hao 1 Tranh Hằng Nga 1 + 1 Tranh Hằng Nga 2 + 1 Tranh Hằng Nga 3 + 1 Tranh Hằng Nga 5 + 1 Nến Vàng", nhấp chọn nhận để nhận phần thưởng.

- Mỗi ngày nhận tối đa 10 lần

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Tích Lũy Hoàn-Trắng   01   Vĩnh viễn Vật phẩm khóa 
2 Rương Củ Hành Phát Tài 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có trong Rương Củ Hành Phát Tài
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được trong Rương Củ Hành Phát Tài
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Củ Hành Song Ngư    1 60 ngày   Khóa
2 Túi Gấm Tình Nhân   Vĩnh viễn Không khóa 
3 Thẻ Kho Báu Quần Hùng   1 Vĩnh viễn Khóa
4 Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác 1 Vĩnh viễn Khóa
5 Bao Củ Hành-Hoàng Kim 1   1 Vĩnh viễn Khóa
6 Túi Tử Kim    1 Vĩnh viễn Khóa
7 Túi Gấm Kim    1 Vĩnh viễn Khóa
8 Túi Bách Bảo    1 Vĩnh viễn Khóa
9 Bao Củ Hành-Cam 1    1 Vĩnh viễn Khóa
10 Tích Lũy Hoàn-Lam    1 Vĩnh viễn Khóa
11 Đá Tinh Luyện-Cam   1 Vĩnh viễn Khóa
12 Hoa Tươi 5 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Túi Gấm Tình Nhân

Nhẫn Tình Nhân Vĩnh Viễn

Tình Nhân Liên Vĩnh Viễn

Tình Nhân Lữ Vĩnh Viễn

Tình Nhân Thường Vĩnh Viễn

Tình Nhân Triền Vĩnh Viễn

Tình Nhân Uyển Vĩnh Viễn

Phần thưởng nhận được trong Thẻ Kho Báu Quần Hùng (ngẫu nhiên)

Thẻ Bảo Tàng Quân Đổng Trác

Bao Củ Hành Hoàng Kim -5


Túi Gấm Kim

Túi Bách Bảo

Bao Củ Hành Cam 1