Tải game miễn phí Đăng ký miễn phí

Thời gian và đối tượng tham gia

  • Bắt đầu: 6h00 ngày 22/08/2014.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 25/09/2014.
  • Đối tượng: Tất cả người chơi 3Q Củ Hành.

Cách thức tham gia

- Bước 1: Tham gia các hoạt động trong Sự Kiện Tháng 9 - Lễ Hội Đèn Lồng

- Bước 2: Thu thập các vật phẩm: Lồng Đèn Bươm Bướm + Lồng Đèn Thiên Nga + Lồng Đèn Cá Chép + Lồng Đèn Ông Sao + Củ Hành Song Ngư.

- Bước 3: Nhận thưởng theo số lượng tích lũy được.

Nguồn gốc vật phẩm

SttVật phẩmNguồn gốcGhi chú
1
Lồng Đèn Ông Sao

- Có từ hoạt động Thu thập Thiệp Mừng Trung Thu Vàng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
2  
Lồng Đèn Cá Chép

- Có từ hoạt động Lồng Đèn Bạc.

Không, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím.
3
Lồng Đèn Thiên Nga

- Có từ hoạt động Thu Thập Lồng Đèn Vàng.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
4  
Lồng Đèn Bươm Bướm

- Có từ hoạt động Thu Thập Lồng Đèn Bạc.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
5
Củ Hành Song Ngư

- Có từ Rương Củ Hành Phát Tài.

- Hoặc mua từ Củ Hành Shop.

Hạn dùng: 60 ngày. Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Tím
6  
Lồng Đèn Kéo Quân-Cam

- Có từ nhiệm vụ tiêu hao 1 Lồng Đèn Bươm Bướm + 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Cá Chép.

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Cam.
7
Lồng Đèn Kéo Quân-Hoàng Kim

- Có từ Nhiệm vụ tiêu hao hao 1 Lồng Đèn Ông Sao + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Hoàng Kim.
8
Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim

- Có từ Nhiệm vụ tiêu hao 1 Lồng Đèn Bươm Bướm + 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Cá Chép + 1 Lồng Đèn Ông Sao + 1 Củ Hành Song Ngư

Khóa, xếp chồng 5000 cái, không thể phân giải, không thể hủy. Phẩm chất: Ám Kim.

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lồng Đèn Bươm Bướm + 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Cá Chép + 1 Lồng Đèn Ông Sao + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+ + + + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 60.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên nhận từ Lồng Đèn Kéo Quân-Ám Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Túi Trang Bị Bạch Hổ 1 Vĩnh viễn Không Khóa
2 Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
4 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
5 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Chu Tước (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
11 Đổng Quân*Lục Thần Bút (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
12 Đổng Quân*Vạn Tượng Song Sát (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Đổng Quân*Ô Bàn Phủ (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Đổng Quân*Tử Kim Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
15 Đổng Quân*Tử Lang Nha (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
16 Chân Long Chích Vũ Kiếm (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
17 Đấu Thần Chấn Thiên Kích (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
18 Liệt Không Chu Tước Trảo (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
19 Thiên Chu Kiếm*Chân Long Thuẫn (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa
20 Ngọc Lưu Cung (Vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lồng Đèn Ông Sao + 1 Củ Hành Song Ngư

Công thức nhận thưởng
+= PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 35.000 Điểm Tích Lũy        
2 Lồng Đèn Kéo Quân-Hoàng Kim   01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Lồng Đèn Kéo Quân-Hoàng Kim
Phần thưởng ngẫu nhiên từ Lồng Đèn Kéo Quân-Hoàng Kim
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
 1 Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)    Vĩnh viễn  Không khóa
2 Túi Linh Uy Thần Hựu 1 Vĩnh viễn Không Khóa
3 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
4 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)    1  Vĩnh viễn  Không khóa
5 Thái Thú Liên (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
6 Nhẫn Thái Thú (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
7 Tử Thần (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
8 U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
9 Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
10 Thổ*Quỷ Môn Quan (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
11 Chu Tước (180 ngày)   1 180 ngày Không khóa
12 Túi Châu Mục 1 Vĩnh viễn Không Khóa
13 Ủn Ỉn-Xe (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa
14 Ủn Ỉn-Túi (Vĩnh viễn)   1 Vĩnh viễn Không Khóa

Phần thưởng khi tiêu hao 1 Lồng Đèn Bươm Bướm + 1 Lồng Đèn Thiên Nga + 1 Lồng Đèn Cá Chép

Công thức nhận thưởng
+ + = PHẦN THƯỞNG

- Mỗi ngày đổi tối đa 10 lần.

- Nhận thưởng:

SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 25.000 Điểm Tích Lũy  -  -  -
2 Lồng Đèn Kéo Quân-Cam 01 30 ngày Vật phẩm khóa
Phần thưởng có từ Lồng Đèn Kéo Quân-Cam
100% nhận được từ Lồng Đèn Kéo Quân-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Đá Tinh Luyện-Tím   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn)   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
3 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn)   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
4 Thiên Phú Đơn   05 Vĩnh viễn Vật phẩm khóa
Ngẫu nhiên nhận được từ Lồng Đèn Kéo Quân-Cam
SttVật phẩmHình ảnhSố lượngHạn dùngGhi chú
1 Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
2 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
3 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
4 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)   01 Vĩnh viễn Không khóa
5 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)   01  Vĩnh viễn Không khóa
6 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)    01 Vĩnh viễn Không khóa
7 Hoàng Cân*Hao Kim Câu (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
8 Hoàng Cân*Ô Kim Trượng (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
9 Hoàng Cân*Ô Long Thiệt (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
10 Hoàng Cân*Tử Đàn Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa
11 Hoàng Cân*Ánh Nguyệt Song Kích (vĩnh viễn) 1 Vĩnh viễn Khóa

Hình ảnh phần thưởng

Phệ Thần Dực (Vĩnh viễn)

Hỗn Nguyên*Trảm Phách Song Nhẫn (Vĩnh viễn)

Thổ*Quỷ Môn Quan (Vĩnh viễn)

Chu Tước (Vĩnh viễn)

Phần Thần*Phệ Cốt (Vĩnh viễn)

Kim Loan Vũ (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Xe (Vĩnh viễn)

Ủn Ỉn Túi (Vĩnh viễn)

Tử Thần (Vĩnh viễn)

Tử Thần*U Hồn Liêm

U Hồn Liêm (Vĩnh viễn)

Đinh Ba Ủn Ỉn (Vĩnh viễn)

SttVật phẩmHình ảnh
1


Túi Trang Bị Bạch Hổ

Thông số các trang bị Bạch Hổ:

Phần thưởng bên trong Túi Linh Uy Thần Hựu

Linh Uy Thần Hựu Bào

Linh Uy Thần Hựu Trọc

Linh Uy Thần Hựu Ngoa

Linh Uy Thần Hựu Đai

Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh Viễn)

Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh Viễn)